Bory Mall, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 121 686 954129 404 265134 488 541139 643 290145 104 165
Bankové úvery 87 441 33590 913 35082 306 36878 790 44175 651 113
Bežná likvidita III. stupeň 0,15021,190,35460,14412,97
Bežné bankové úvery 87 441 3353 470 0002 992 00078 790 4410,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 953 9748 158 1699 399 61910 824 24812 839 161
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000105 720
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2628-0,0882-0,0034-0,02080,6986
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,3720,0117,0713,229,30
Celkové tržby 16 459 18612 128 38312 094 07511 142 07810 133 768
Celkový dlh 113 217 789123 246 345127 046 123129 825 448130 926 388
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 80 153 05785 473 08876 111 57472 446 65970 732 513
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0905-0,1059-0,1964-0,3818-0,5873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 288 2785 440 2626 194 7946 343 7827 337 800
Čistý cash flow 1 848 016-754 532-148 988-994 0183 134 442
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 788 7762 220 5272 337 219996 039-419 972
Čistý zisk -1 488 754-1 284 498-2 375 424-4 254 040-5 951 675
Čistý zisk v minulom roku -1 284 498-2 375 424-4 254 040-5 951 675-2 362 411
Cudzie zdroje -8 469 165-6 157 920-7 442 418-9 817 842-14 072 057
Daň z príjmov 176 8260,00002 8802 9963 028
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 9963 0282 928
Daň z príjmov z bežnej činnosti 176 8260,00002 8802 9963 028
Dlhodobé bankové úvery 0,000087 443 35079 314 3680,000075 651 113
Dlhodobý dlh 0,000087 443 35079 314 3680,000075 651 113
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,4521,3937,6835,7824,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,7217,9237,6834,0323,98
Doba obratu aktív 3 5303 9134 2244 7015 231
Doba obratu pohľadávok 27,4521,3937,6835,7824,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 204,03258,541 3941 606161,74
EBIT v minulom roku 2 220 5272 337 219996 039-419 972-1 823 931
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 788 7762 220 5272 337 219996 039-419 972
EBITDA 10 597 4459 875 2829 990 7568 456 3116 667 943
EBITDA marža 0,64390,81420,82610,75900,6580
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 597 4459 875 2829 990 7568 456 3116 667 943
Finančná páka 14,3721,0118,0714,2210,31
Finančné účty 7 288 2785 440 2626 194 7946 343 7827 337 800
Hrubá marža 0,43970,56650,51870,47530,3748
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 226 7519 793 6799 881 7338 417 8736 463 838
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00002 419 200
Krátkodobé pohľadávky 946 220707 3091 199 7181 062 939669 890
Krátkodobé záväzky 7 032 5818 550 27944 364 99847 716 1224 486 937
Krytie dlhovej služby 3,422,822,121,611,21
Nákladové úroky 3 100 7043 505 0254 709 7635 247 0835 528 675
Nákladové úroky v minulom roku 3 505 0254 709 7635 247 0835 528 675535 552
Náklady na predaný tovar 5 344 2775 200 1565 347 5815 547 2596 327 170
Neobežný majetok 107 498 482115 098 525117 694 410121 412 321124 257 314
Obežný majetok 8 234 4986 147 5717 394 5127 406 7218 007 690
Obrat obežného majetku 1,531,961,571,461,26
Odpisy 7 608 9067 525 9967 481 9047 422 3246 886 630
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 804 4533 762 9983 740 9523 711 1623 443 315
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 804 4533 762 9983 740 9523 711 1623 443 315
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000074,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33 57481 603169 70338 438204 105
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 168 1826 207 0576 012 8774 186 6503 728 160
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 120 1526 241 4985 106 4803 168 284934 955
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,000051 328
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95100,91300,83840,71350,5515
Pohľadávky z obchodného styku 852 030592 7961 199 7181 011 078665 212
Pohotová likvidita II. stupeň 0,15021,190,35460,14412,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,588,1649,959,88-4,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,5960-0,2153-0,0316-0,18940,5669
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,71860,70260,61200,56420,5380
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93040,95240,94470,92970,9023
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,3720,0117,0713,229,30
Pridaná hodnota 7 236 4256 870 8976 272 9425 295 8033 798 240
Primárna platobná neschopnosť 8,0511,595,504,726,54
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07710,45260,13080,05011,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,6812,4812,7215,3519,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,6812,4812,7215,3519,64
Služby 3 892 4903 916 7364 126 0464 317 1494 854 392
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 121 686 954129 404 265134 488 541139 643 290145 104 165
Spotreba materiálu… 1 451 7871 283 4201 221 5351 230 1101 472 778
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 87 441 33590 913 35082 306 36878 790 44178 070 313
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 412 14212 071 05311 650 86310 843 06210 125 410
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 831 4400,000030 3400,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 580 70212 071 05311 620 52310 843 06210 125 409
Účtovný cash flow 1 848 016-754 532-148 988-994 0183 134 442
Úročený dlh 87 441 33590 913 35082 306 36878 790 44178 070 313
Úrokové krytie 0,57690,63350,49630,1898-0,0760
Vlastné imanie 8 469 1656 157 9207 442 4189 817 84214 072 057
Všetky záväzky 113 217 789123 246 345127 046 123129 825 448130 926 388
Výsledok hospodárenia 1 914 9212 349 2862 506 5171 033 987-218 687
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 914 9212 349 2862 506 5171 033 987-218 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 488 754-1 284 498-2 375 424-4 254 040-5 951 675
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 284 498-2 375 424-4 254 040-5 951 675-2 362 411
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 311 928-1 284 498-2 372 544-4 251 044-5 948 647
Záväzky 113 217 789123 246 345127 046 123129 825 448130 926 388
Záväzky z obchodného styku 6 858 7796 867 9116 595 2994 774 2744 352 900
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 690 597660 854582 422587 624624 740
Zisk pred zdanením -1 311 928-1 284 498-2 372 544-4 251 044-5 948 647
Zmena EBIT 0,80560,95012,35-2,370,2303
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 905 0580,000032 6750,00000,0000
Účtovné závierky