Trigonic s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 194 761151 976173 304140 60950 490
Bankové úvery 29 92436 56631 72936 9803 766
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,411,291,131,84
Bežné bankové úvery 29 92436 56631 72936 9803 766
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000153,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4430-1,95-2,53-2,61-0,1485
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27311,781,511,310,1353
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,191,852,363,251,34
Celkové tržby 507 787488 148460 564434 9860,0000
Celkový dlh 133 68498 628121 678107 49828 902
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 867-67 283-98 680-49 372560,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 057103 849130 40986 3523 206
Čistý cash flow 27 057103 849130 40986 3523 206
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 9354 89327 25116 56322 305
Čistý zisk 7 7281 72218 5159 72622 117
Čistý zisk v minulom roku 1 72218 5159 7263 577-1 867
Cudzie zdroje -61 077-53 348-51 626-33 111-21 588
Daň z príjmov 2 3961 0435 5063 3720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0435 5063 3721 5660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3961 0435 5063 3720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,1415,8811,6816,3327,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,968,063,157,028,30
Doba obratu aktív 140,26113,64137,50118,9763,03
Doba obratu pohľadávok 78,1415,8811,6816,3327,73
Doba obratu zásob 25,0216,9319,5019,6937,77
Doba splácania záväzkov 242,66109,81207,78124,3432,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,3443,7268,7455,6229,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 139,1592,35167,2299,400,0000
EBIT v minulom roku 4 89327 25116 5636 787-1 753
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 9354 89327 25116 56322 305
EBITDA 19 01110 96432 87613 82023 645
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 01110 96432 87613 82023 645
Finančná páka 3,192,853,364,252,34
Finančné účty 27 057103 849130 40986 3523 206
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 6389 72531 75412 06023 234
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50860,38480,50000,46750,4693
Krátkodobé pohľadávky 108 51121 23314 72219 30022 210
Krátkodobé záväzky 99 05658 47686 64765 73923 696
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56 80249 18069 73152 5540,0000
Krytie dlhovej služby 10,505,1510,183,99125,77
Nákladové úroky 1 8112 1283 2303 465188,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 1283 2303 4651 644114,00
Náklady na predaný tovar 416 342427 480381 206377 475257 764
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 148 998194 373152 207192 971240 816
Neobežný majetok 48 98117 87820 04324 5460,0000
Obežný majetok 145 780134 098153 261116 06350 337
Obrat aktív 2,603,212,653,075,79
Obrat neobežného majetku 10,3527,3022,9517,570,0000
Obrat obežného majetku 3,483,643,003,725,81
Obrat zásob 14,5921,5618,7218,549,66
Odpisy 5 1364 8374 503-4 5030,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1364 8374 503-4 5030,0000
Osobné náklady 71 83448 44645 80943 0300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3731 2391 6911 760411,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000569,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 8646 55923 0185 22322 117
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08490,01920,22210,13880,8723
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12470,05230,31450,22120,8325
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13890,68330,75250,61410,0635
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79380,79850,58100,79800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,60740,31210,51810,27940,1292
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,251,721,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,141,571,400,0000
Pohľadávky z obchodného styku 16 61310 7743 9698 2966 646
Pohotová likvidita II. stupeň 1,051,321,231,030,9311
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,26-0,5137-0,3959-0,3834-6,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,9448,8040,3724,9217,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68640,64900,70210,76450,5724
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,191,852,363,251,34
Pridaná hodnota 90 49460 66878 85153 91934 603
Primárna platobná neschopnosť 3,424,5617,576,330,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12650,03230,35860,29371,02
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20981,091,100,84070,1167
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,039,003,707,781,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,039,003,707,781,22
Služby 20 16827 01820 89435 55512 224
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 194 761151 976173 304140 60950 490
Spotreba materiálu… 247 176206 089208 105148 94914 777
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 29 92436 56631 72936 9803 766
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 506 836488 148460 057431 394292 367
Tržby z predaja tovaru 506 836488 148460 057431 394292 367
Účtovný cash flow 27 057103 849130 40986 3523 206
Úročený dlh 29 92436 56631 72936 9803 766
Úrokové krytie 6,592,308,444,78118,64
Vlastné imanie 61 07753 34851 62633 11121 588
Všetky záväzky 133 68498 628121 678107 49828 902
Výsledok hospodárenia 13 8756 12728 37318 32323 645
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 8756 12728 37318 32323 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 7281 72218 5159 72622 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 72218 5159 7263 577-1 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 1242 76524 02113 09823 048
Zásoby 10 2129 0168 13010 41124 921
Záväzky 133 68498 628121 678107 49828 902
Záväzky z obchodného styku 56 80249 18069 73152 5540,0000
Zisk pred zdanením 10 1242 76524 02113 09823 048
Zmena EBIT 2,440,17961,652,44-12,72
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000010 053
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000010 053

Činnosti firmy
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Organizovanie kurzov a školení
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Sprostredkovanie v oblasti dopravy
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Prenájom stavebných strojov a náradia
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Maliarske a natieračské práce
Automatizované spracovanie dát
Faktoring a forfaiting
Marketingová činnosť
Vydávanie kníh, časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií
Prieskum trhu a verejnej mienky
Podnikateľské poradenstvo
Kancelárske, sekretárske a kopírovacie služby
Výroba zámkovej dlažby a betónových prefabrikátov
Spracovanie údajov
Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Mäsiarstvo
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Upratovacie a čistiace práce
Poradenská činnosť v oblasti obchodu
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, obstarávateľské..
Výroba vencov, kytíc a suvenírov
Baliace činnosti
Grafické práce na počítači