ERKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20112010

Činnosti firmy
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Marketing a manažment
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Služby súvisiace s databázami
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
Prevádzkovanie autoumyvárky
Vedenie účtovníctva
Donášková služba
Prieskum trhu a verejnej mienky
Faktoring a forfaiting
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Organizovanie školení, kurzov a seminárov
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Zásielkový predaj
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prenájom a leasing výpočtovej techniky
Maliarske a natieračské práce
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Spracovanie údajov
Zasielateľstvo
Neverejné skladovanie a preklad nákladov
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Činnosť organizačných a účtovných poradcov
Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík vrátane nastavenia..
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Správa bytového a nebytového fondu
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Upratovacie práce a čistenie budov
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení