B&B ENERGY s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152010
Aktíva 18 06118 06118 06118 0610,0000
Bežná likvidita III. stupeň 21,3521,3521,3521,350,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,804,804,804,800,0000
Celkový dlh 846,00846,00846,00846,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 061-4 061-4 061-4 0610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 0614 0614 0614 0610,0000
Čistý cash flow 4 0614 0614 0614 0610,0000
Cudzie zdroje -17 215-17 215-17 215-17 2150,0000
Finančná páka 1,051,051,051,050,0000
Finančné účty 4 0614 0614 0614 0610,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9532-0,9532-0,9532-0,95320,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95320,95320,95320,95320,0000
Krátkodobé pohľadávky 14 00014 00014 00014 0000,0000
Krátkodobé záväzky 846,00846,00846,00846,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 746,00746,00746,00746,000,0000
Obežný majetok 18 06118 06118 06118 0610,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 21,3521,3521,3521,350,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,24-4,24-4,24-4,240,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,804,804,804,800,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 06118 06118 06118 0610,0000
Účtovný cash flow 4 0614 0614 0614 0610,0000
Vlastné imanie 17 21517 21517 21517 2150,0000
Všetky záväzky 846,00846,00846,00846,000,0000
Záväzky 846,00846,00846,00846,000,0000
Záväzky z obchodného styku 746,00746,00746,00746,000,0000