1.PRAŽSKÁ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 944 3181 940 4221 911 5721 988 2182 062 898
Časové rozlíšenie aktív 75,002 7430,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 3 07610 8636 0155 9965 002
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,683,685,186,447,49
Celkové tržby 595 546579 135523 430522 701499 247
Celkový dlh 1 413 4841 517 3751 597 3161 715 9541 815 474
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 424-25 727-27 569-16 748-28 501
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 42425 72727 56916 74828 501
Čistý cash flow 29 697-1 84210 821-11 75314 297
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 147 877132 65254 75133 97359 296
Čistý zisk 115 574103 94341 97323 84640 351
Čistý zisk v minulom roku 103 94341 97323 84640 35151 443
Cudzie zdroje -527 758-412 184-308 241-266 268-242 422
Daň z príjmov 32 30328 70912 77810 12718 945
Daň z príjmov v minulom roku 28 70912 77810 12718 94514 889
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 30328 70912 77810 12718 945
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,2028,0434,0354,1040,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,7125,4630,3047,6940,23
Doba obratu aktív 1 1981 2661 3421 4431 516
Doba obratu pohľadávok 27,2028,0434,0354,1040,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 869,10988,341 1201 2441 333
EBIT v minulom roku 132 65254 75133 97359 29670 363
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 147 877132 65254 75133 97359 296
EBITDA 330 786316 038240 826234 961283 814
EBITDA marža 0,55540,54570,46010,44950,5685
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 330 786316 038240 826234 961283 814
Finančná páka 3,684,716,207,478,51
Finančné účty 55 42425 72727 56916 74828 501
Hrubá marža 0,64580,62660,57580,45180,5769
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 330 596352 507232 036228 645277 314
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72580,78090,83470,86230,8794
Krátkodobé pohľadávky 44 15742 98948 47574 55054 756
Krátkodobé záväzky 1 411 1011 515 2911 595 5401 714 4801 814 202
Krytie dlhovej služby 107,5429,0940,0439,1956,74
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00004 031
Náklady na predaný tovar 208 013196 725218 606266 886208 795
Neobežný majetok 1 844 6621 868 9631 835 5281 896 9201 979 641
Obežný majetok 99 58168 71676 04491 29883 257
Obrat obežného majetku 5,958,146,845,515,97
Odpisy 182 714187 960177 288194 378204 336
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 91 35793 98088 64497 189102 168
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 91 35793 98088 64497 189102 168
Osobné náklady 87 53390 59384 73371 19367 033
Ostatné náklady na finančnú činnosť 200,00197,008 7906 9146 500
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 08019 11558 60368 06764 369
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 298 288291 903219 261218 224244 687
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,394,013,563,324,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,301,150,88911,06
Pohľadávky z obchodného styku 43 36039 04243 16965 72054 756
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,77223,77-28,4922,66-16,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72700,78200,83560,86310,8801
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,683,685,186,447,49
Pridaná hodnota 384 615362 884301 373236 130288 024
Primárna platobná neschopnosť 0,27860,48961,361,041,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,274,806,637,306,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,274,806,637,306,40
Služby 87 13485 859111 482160 953109 612
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 944 3181 940 4221 911 5721 988 2182 062 898
Spotreba materiálu… 120 879110 866107 124105 93399 183
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 592 633577 942519 979503 315496 819
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5,0018 3330,0000299,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 592 628559 609519 979503 016496 819
Účtovný cash flow 29 697-1 84210 821-11 75314 297
Vlastné imanie 527 758412 184308 241266 268242 422
Všetky záväzky 1 413 4841 517 3751 597 3161 715 9541 815 474
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 07610 8636 0155 9965 002
Výsledok hospodárenia 148 077132 84963 53840 88266 374
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 148 077132 84963 53840 88266 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 115 574103 94341 97323 84640 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 103 94341 97323 84640 35151 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 147 877132 65254 75133 97359 296
Záväzky 1 413 4841 517 3751 597 3161 715 9541 815 474
Záväzky z obchodného styku 12 08019 11558 60368 06764 369
Zisk pred zdanením 147 877132 65254 75133 97359 296
Zmena EBIT 1,112,421,610,57290,8427
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000013 5620,00000,000013 104