EURO BCS-REALITY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 54 35028 60538 1952 4613 230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,57-1,36-1,65-1,06-1,10
Celkové tržby 7 5274 6701 2177 6502 001
Celkový dlh 149 738108 22797 03142 66834 835
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -406,00-581,00-151,00-306,00-224,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,09-4,45-15,31-1,12-4,78
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 406,00581,00151,00306,00224,00
Čistý cash flow 406,00581,00151,00306,00224,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 539-19 393-17 002-7 642-8 606
Čistý zisk -15 766-20 786-18 629-8 602-9 566
Čistý zisk v minulom roku -20 786-18 629-8 602-9 56670,00
Cudzie zdroje 95 38879 62258 83640 20731 605
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 141,50221,031 16897,1094,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,86145,3722,2769,100,0000
Doba obratu aktív 2 6362 23614 417135,08589,18
Doba obratu pohľadávok 141,50221,031 16897,1094,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 2618 45936 6252 3426 354
EBIT v minulom roku -19 393-17 002-7 642-8 6061 030
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 539-19 393-17 002-7 642-8 606
EBITDA -3 075-8 095-11 976-6 612-5 949
EBITDA marža -0,4085-1,73-9,84-0,8643-2,97
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 075-8 095-11 976-6 612-5 949
Finančná páka -0,5698-0,3593-0,6492-0,0612-0,1022
Finančné účty 406,00581,00151,00306,00224,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,762,781,5416,349,78
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,76-2,78-1,54-16,34-9,78
Hrubá marža -0,2297-1,44-8,840,0556-2,74
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 785-9 639-12 301-4 540-6 172
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,763,782,5417,3410,78
Krátkodobé pohľadávky 2 9182 8283 0941 769518,00
Krátkodobé záväzky 149 738108 22797 03142 66834 835
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 157,00511,001 267504,00968,00
Krytie dlhovej služby -2,51-5,81-17,960,00000,0000
Nákladové úroky 1 2271 393667,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 393667,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 25611 39311 7246 2257 489
Neobežný majetok 51 02625 19634 950386,002 488
Obežný majetok 3 3243 4093 2452 075742,00
Obrat aktív 0,13850,16330,02532,700,6195
Obrat neobežného majetku 0,14750,18530,027717,230,8043
Obrat obežného majetku 2,261,370,29803,202,70
Odpisy 9 7549 7544 4512 1022 434
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7549 7544 4512 1022 434
Osobné náklady 1 026907,00892,006 6570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7101 544822,00482,00390,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000-3,00554,00167,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 012-11 032-14 178-6 500-7 132
Podiel EBIT k aktívam -0,2675-0,6780-0,4451-3,11-2,66
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2675-0,6780-0,4451-3,11-2,66
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5934-0,1349-0,082915,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,69-7,41-12,060,06380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1604-0,6306-2,010,0485-2,25
Pohľadávky z obchodného styku 59,001 86059,001 2590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 234,95137,04389,64131,40141,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,763,782,5417,3410,78
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,57-1,36-1,65-1,06-1,10
Pridaná hodnota -1 729-6 723-10 757425,00-5 488
Primárna platobná neschopnosť 2,660,274721,470,40030,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2901-0,7267-0,4877-3,50-2,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -48,70-13,37-8,10-6,45-5,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -48,70-13,37-8,10-6,45-5,86
Služby 4 5717 6417 9923 1493 445
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 35028 60538 1952 4613 230
Spotreba materiálu… 4 6853 7523 7323 0764 044
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 5274 6701 2177 6502 001
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000250,001 000,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 5274 670967,006 6502 001
Účtovný cash flow 406,00581,00151,00306,00224,00
Úrokové krytie -11,85-13,92-25,490,00000,0000
Vlastné imanie -95 388-79 622-58 836-40 207-31 605
Všetky záväzky 149 738108 22797 03142 66834 835
Výsledok hospodárenia -12 829-17 849-16 177-7 714-8 383
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 829-17 849-16 177-7 714-8 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 766-20 786-18 629-8 602-9 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 786-18 629-8 602-9 56670,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 766-20 786-17 669-7 642-8 606
Záväzky 149 738108 22797 03142 66834 835
Záväzky z obchodného styku 157,00511,001 267504,00968,00
Zisk pred zdanením -15 766-20 786-17 669-7 642-8 606
Zmena EBIT 0,74971,142,220,8880-8,36