ISOSTAV BB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 125 89857 54464 85456 15174 743
Bankové úvery 7 5490,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,852,431,010,94961,09
Bežné bankové úvery 7 5490,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000089,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3165-0,4675-26,8713,40-4,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,40080,71340,39440,67820,3881
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90550,657268,14-19,7710,51
Celkové tržby 814 392221 946248 637283 3450,0000
Celkový dlh 59 82822 82063 91659 14368 247
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 359-16 233-25 203-40 103-26 475
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 90816 23325 20340 10326 475
Čistý cash flow 20 90816 23325 20340 10326 475
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 40 43239 8575 3609 263393,00
Čistý zisk 31 34633 7864 4008 772393,00
Čistý zisk v minulom roku 33 7864 4008 772-18 258-4 985
Cudzie zdroje -66 070-34 724-938,002 992-6 496
Daň z príjmov 8 7206 071960,00491,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 071960,00491,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 7206 071960,00491,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,0564,3458,2120,59110,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,4462,3356,9920,59109,91
Doba obratu aktív 56,4894,6395,2172,33173,24
Doba obratu pohľadávok 40,0564,3458,2120,59110,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000173,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,4137,4293,8176,17158,11
EBIT v minulom roku 39 8575 3609 263-17 298-4 985
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 40 43239 8575 3609 263393,00
EBITDA 45 50940 0975 4469 3391 162
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 50940 0975 4469 3391 162
Finančná páka 1,911,6669,14-18,7711,51
Finančné účty 20 90816 23325 20340 10326 475
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5248-0,6034-0,01450,0533-0,0869
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52480,60340,0145-0,05330,0869
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 42640 0035 3579 2621 093
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41440,39540,98531,050,9127
Krátkodobé pohľadávky 89 28039 12439 65115 98547 479
Krátkodobé záväzky 52 17222 75563 90259 13068 218
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 2401 80125 4431 5320,0000
Krytie dlhovej služby 124,340,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 366,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 744 252157 705224 724246 434143 859
Neobežný majetok 15 7102 1870,00000,0000700,00
Obežný majetok 110 18855 35764 85456 15173 954
Obrat aktív 6,463,863,835,052,11
Obrat neobežného majetku 51,79101,480,00000,0000224,97
Obrat obežného majetku 7,384,013,835,052,13
Odpisy 2 707146,000,00000,0000700,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 707146,000,00000,0000700,00
Osobné náklady 22 43323 58817 83827 1290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 283,0094,0089,0077,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 05333 9324 4008 7721 093
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,42580,97304,69-2,930,0605
Podiel EBIT k aktívam 0,32110,69260,08260,16500,0053
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,32110,69260,08260,16500,0053
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54841,155,63-3,110,0602
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16610,28210,38860,71420,3542
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,32360,36720,74600,73500,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,092,721,341,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,762,711,341,3619,46
Pohľadávky z obchodného styku 85 68637 90338 82015 98547 422
Pohotová likvidita II. stupeň 1,852,431,010,94861,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,16-2,14-0,03720,0746-0,2454
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 57,130,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47520,39660,98551,050,9131
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90550,657268,14-19,7710,51
Pridaná hodnota 69 31464 23823 91336 90913 620
Primárna platobná neschopnosť 0,24790,04750,65540,09580,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,24900,58710,06780,15620,0053
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47440,97304,69-2,930,0605
Rýchla likvidita I. stupeň 0,35010,71340,39440,67820,3881
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,310,569111,746,3358,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,310,569111,746,3358,73
Služby 725 652152 501216 876236 387137 735
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 89857 54464 85456 15174 743
Spotreba materiálu… 18 6005 2047 84810 0476 124
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 5490,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 813 666221 943248 637283 343157 479
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 813 566221 943248 637283 343157 479
Účtovný cash flow 20 90816 23325 20340 10326 475
Úročený dlh 7 5490,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 110,470,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 66 07034 724938,00-2 9926 496
Všetky záväzky 59 82822 82063 91659 14368 247
Výsledok hospodárenia 40 71539 9515 4469 339462,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 71539 9515 4469 339462,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 34633 7864 4008 772393,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 7864 4008 772-18 258-4 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 06639 8575 3609 263393,00
Zásoby 0,00000,00000,000063,000,0000
Záväzky 59 82822 82063 91659 14368 247
Záväzky z obchodného styku 21 2401 80125 4431 5320,0000
Zisk pred zdanením 40 06639 8575 3609 263393,00
Zmena EBIT 1,017,440,5786-0,5355-0,0788
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 1870,00000,00000,00000,0000