RAXOR s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 5 911 5563 679 4201 584 26419 6180,0000
Bankové úvery 5,00701,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,99981,001,480,0000
Bežné bankové úvery 5,00701,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,113,05-8,21-2,650,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00300,00050,00931,260,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 367,55-5 984881,602,100,0000
Celkové tržby 43 21522 32420 36116 9250,0000
Celkový dlh 5 895 5163 680 0351 582 46913 2830,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 818-1 174-14 733-16 7570,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 8231 87514 73316 7570,0000
Čistý cash flow 17 8231 87514 73316 7570,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 921-1 9302 3011 8150,0000
Čistý zisk 10 015-2 4101 7951 3350,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 4101 7951 3350,00000,0000
Cudzie zdroje -16 040615,00-1 795-6 3350,0000
Daň z príjmov 1 489480,00506,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00506,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 489480,00506,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49 76961 071124 74361,380,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 312,62381,6279,640,00000,0000
Doba obratu aktív 49 94761 156126 174423,080,0000
Doba obratu pohľadávok 49 76961 071124 74361,380,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49 81261 155126 031286,460,0000
EBIT v minulom roku -1 9302 3011 8150,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 921-1 9302 3011 8150,0000
EBITDA 10 684-412,002 8293 9710,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 684-412,002 8293 9710,0000
Finančná páka 368,55-5 983882,603,100,0000
Finančné účty 17 8231 87514 73316 7570,0000
Hrubá marža 0,2638-0,0348-0,63600,23460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 117-2 2862 3011 8150,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99731,00000,99890,67710,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 890 4953 674 3071 566 2932 8460,0000
Krátkodobé záväzky 5 895 5113 679 3341 582 46913 2830,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 36 67038 04516 67012 8030,0000
Krytie dlhovej služby 1,440,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 7 4170,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 31 80222 73617 53212 9540,0000
Obežný majetok 5 911 5563 679 4201 584 26419 6180,0000
Obrat aktív 0,00730,00600,00290,86270,0000
Obrat obežného majetku 0,00730,00600,00290,86270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5671 874528,002 1560,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 015-2 4101 7951 3350,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6242-28,021,00000,21070,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,18-22,441,280,28650,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00300,00050,00930,85420,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,41240,08400,72360,99010,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,41260,08543,210,99010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 37 00022 9601 000,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,000,99900,99911,480,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,90000,3280-0,1218-0,37810,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,400,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99731,000,99890,67710,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 367,55-5 984881,602,100,0000
Pridaná hodnota 11 398-776,00-12 9493 9710,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,99111,6616,670,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,62443,921,00000,21070,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00300,00050,00931,260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 551,81-8 932559,373,350,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 551,81-8 932559,373,350,0000
Služby 31 80222 73617 53212 9180,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 911 5563 679 4201 584 26419 6180,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000036,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5,00701,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 20021 9604 58316 9250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 20021 9604 58316 9250,0000
Účtovný cash flow 17 8231 87514 73316 7570,0000
Úročený dlh 5,00701,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,550,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 16 040-615,001 7956 3350,0000
Všetky záväzky 5 895 5163 680 0351 582 46913 2830,0000
Výsledok hospodárenia 10 684-412,002 8293 9710,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 684-412,002 8293 9710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 015-2 4101 7951 3350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 4101 7951 3350,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 504-1 9302 3011 8150,0000
Zásoby 3 2383 2383 23815,000,0000
Záväzky 5 895 5163 680 0351 582 46913 2830,0000
Záväzky z obchodného styku 36 67038 04516 67012 8030,0000
Zisk pred zdanením 11 504-1 9302 3011 8150,0000
Zmena EBIT -9,80-0,83881,270,00000,0000