PCenter, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 179 351106 86283 02494 95587 669
Aktivácia 0,00000,00000,00005 2560,0000
Bankové úvery 47 9163 47411 78220 39614 234
Bežná likvidita III. stupeň 5,462,442,102,011,90
Bežné bankové úvery 0,00002 6167 3387 79214 234
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000606,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9183-0,6291-0,4913-0,8181-0,4856
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,9419,370,85160,85830,4396
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,070,81041,122,022,71
Celkové tržby 212 139183 518173 781157 5070,0000
Celkový dlh 92 60247 83643 94063 52964 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 744-3 158-7 420-5 3132 774
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 79 66037 13219 20225 70911 460
Čistý cash flow 79 66037 13219 20225 70911 460
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 19425 40913 8249 0899 172
Čistý zisk 27 72318 6307 6593 8434 943
Čistý zisk v minulom roku 18 6307 6593 8433 9816 712
Cudzie zdroje -86 749-59 026-39 084-31 426-23 600
Daň z príjmov 8 8215 4233 9171 6150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 4233 9171 6151 2510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 8215 4233 9171 6150,0000
Dlhodobé bankové úvery 47 916858,004 44412 6040,0000
Dlhodobý dlh 47 916858,004 44412 6040,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,1819,3310,6127,22103,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,1716,659,4524,8799,59
Doba obratu aktív 312,01212,54190,39228,77260,51
Doba obratu pohľadávok 53,1819,3310,6127,22103,66
Doba obratu zásob 149,53127,34140,29153,27143,49
Doba splácania záväzkov 107,896,3181,56117,78105,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,093,8151,7172,1677,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,9426,116,5242,490,0000
EBIT v minulom roku 25 40913 8249 08910 60410 509
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 19425 40913 8249 0899 172
EBITDA 47 48434 00415 11719 88815 708
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 48434 00415 11719 88815 708
Finančná páka 2,071,812,123,023,71
Finančné účty 79 66037 13219 20225 70911 460
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4837-0,5524-0,4708-0,3310-0,2692
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48370,55240,47080,33100,2692
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 48933 98127 61418 69914 966
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000030 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 30 5689 7194 62511 29834 884
Krátkodobé záväzky 27 0691 91722 54929 95226 067
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 5027 9311 80410 8060,0000
Krytie dlhovej služby 73,0525,086,725,483,71
Nákladové úroky 650,001 3562 2483 6314 229
Nákladové úroky v minulom roku 1 3562 2483 6315 3723 797
Náklady na predaný tovar 119 189130 718122 753107 70390 038
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 91 577110 860100 91692 82375 439
Neobežný majetok 31 60621 33620 40918 96911 063
Obežný majetok 147 74585 52662 61575 98676 000
Obrat aktív 1,171,721,921,601,40
Obrat neobežného majetku 6,648,607,807,9911,10
Obrat obežného majetku 1,422,152,541,991,62
Obrat zásob 2,442,872,602,382,54
Odpisy 9 2958 5726 3099 6034 126
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 2958 5726 3099 6034 126
Osobné náklady 43 74416 06415 54421 7650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 995,0023,00737,001 189742,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 01827 20213 96813 4469 069
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,98960,47630,36080,47190,3642
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,073,292,342,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,712,141,671,407,95
Pohľadávky z obchodného styku 29 9878 3704 12310 32133 514
Pohotová likvidita II. stupeň 4,071,340,79720,98051,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,09-1,59-2,04-1,22-2,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 122,5527,388,547,082,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51630,44760,52920,66900,7308
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,070,81041,122,022,71
Pridaná hodnota 90 62452 80036 41543 79932 795
Primárna platobná neschopnosť 0,15010,94760,43751,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,941,060,64250,68110,2844
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,951,412,913,194,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,951,412,913,194,08
Služby 19 37313 44816 67710 9997 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 351106 86283 02494 95587 669
Spotreba materiálu… 8 2396 4105 1609 1377 175
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 47 91633 97411 78220 39614 234
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 209 813183 518165 785151 502122 833
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 6170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 70 975114 956111 94298 89683 273
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 138 83868 56247 22652 60639 560
Účtovný cash flow 79 66037 13219 20225 70911 460
Úročený dlh 47 91633 97411 78220 39614 234
Úrokové krytie 57,2218,746,152,502,17
Vlastné imanie 86 74959 02639 08431 42623 600
Všetky záväzky 92 60247 83643 94063 52964 069
Výsledok hospodárenia 38 18925 43214 46110 28511 582
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 18925 43214 46110 28511 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 72318 6307 6593 8434 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 6307 6593 8433 9816 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 54424 05311 5765 4586 525
Zásoby 37 51738 67538 78838 97929 656
Záväzky 92 60247 83643 94063 52964 069
Záväzky z obchodného styku 4 5027 9311 80410 8060,0000
Zisk pred zdanením 36 54424 05311 5765 4586 525
Zmena EBIT 1,461,841,520,85710,8728
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000964,000,00000,0000