SEED-AGRO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 145 5351 227 024821 175750 976513 027
Bežná likvidita III. stupeň 8,612,9624,8814,9117,08
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 072
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62960,06773,874,240,4900
Celkové tržby 501 515523 510590 542602 3880,0000
Celkový dlh 99 248313 68933 45550 13628 404
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -61 867-21 186-127 675-211 422-13 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 86721 186127 675211 42213 919
Čistý cash flow 61 86721 186127 675211 42213 919
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 169 902142 74494 893193 108107 368
Čistý zisk 132 952112 75574 018150 624107 368
Čistý zisk v minulom roku 112 75574 018150 62465 594187 346
Cudzie zdroje -1 046 287-913 335-787 720-700 840-484 623
Daň z príjmov 36 95029 98920 87542 4840,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 98920 87542 48420 4320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 36 95029 98920 87542 4840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 571,48632,00428,64322,70332,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 570,14630,66427,32321,34332,62
Doba obratu aktív 835,37856,09507,55455,03363,20
Doba obratu pohľadávok 571,48632,00428,64322,70332,81
Doba splácania záväzkov 117,15354,6032,9049,9126,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,65218,3620,4030,2320,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 67,63315,467,244,710,0000
EBIT v minulom roku 142 74494 893193 10886 026187 346
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 169 902142 74494 893193 108107 368
EBITDA 170 014142 84590 133203 682145 351
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 170 014142 84590 133203 682145 351
Finančná páka 1,091,341,041,071,06
Finančné účty 61 86721 186127 675211 42213 919
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9134-0,7444-0,9593-0,9332-0,9446
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91340,74440,95930,93320,9446
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 169 902142 74490 077203 587145 274
Krátkodobé pohľadávky 783 668905 838693 500532 571470 093
Krátkodobé záväzky 98 259312 96833 00249 89928 404
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56 724278 4247 2604 7120,0000
Náklady na predaný tovar 311 649326 759369 498367 486384 683
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 306 133322 143366 124364 921381 202
Neobežný majetok 300 000300 0000,00006 98327 943
Obežný majetok 845 535927 024821 175743 993484 012
Obrat aktív 0,43690,42640,71910,80211,00
Obrat neobežného majetku 1,671,740,000086,2618,45
Obrat obežného majetku 0,59200,56430,71910,80971,07
Odpisy 0,00000,00006 98310 48010 480
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00006 98310 48010 480
Osobné náklady 59 62459 18947 88633 7060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,00101,0056,0095,0077,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 132 952112 75581 001161 104117 848
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,61700,60960,60370,64370,3402
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,173,324,626,970,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,173,324,035,3212,49
Pohľadávky z obchodného styku 781 822903 922691 377530 330469 823
Pohotová likvidita II. stupeň 8,612,9624,8814,9117,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,91-43,11-6,17-3,31-34,82
Pridaná hodnota 188 872196 391221 044234 902130 880
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62960,06773,874,240,4900
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58382,200,37120,24610,1954
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58382,200,37120,24610,1954
Služby 2 6862 4101 6661 0361 366
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 145 5351 227 024821 175750 976513 027
Spotreba materiálu… 2 8302 2061 7081 5292 115
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 500 521523 150590 542602 388515 563
Tržby z predaja tovaru 500 521523 150590 542602 388515 563
Účtovný cash flow 61 86721 186127 675211 42213 919
Vlastné imanie 1 046 287913 335787 720700 840484 623
Všetky záväzky 99 248313 68933 45550 13628 404
Výsledok hospodárenia 170 014142 84583 150193 202134 871
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 170 014142 84583 150193 202134 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 132 952112 75574 018150 624107 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 112 75574 018150 62465 594187 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 169 902142 74494 893193 108134 794
Záväzky 99 248313 68933 45550 13628 404
Záväzky z obchodného styku 56 724278 4247 2604 7120,0000
Zisk pred zdanením 169 902142 74494 893193 108134 794
Zmena EBIT 1,191,500,49142,240,5731