ARON - PNEU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 52435 57834 30336 35036 018
Bežná likvidita III. stupeň 30,8148,2733,271,361,39
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6309-0,5979-0,5664-1,66-2,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 18,7328,1518,210,63720,8557
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03800,02550,03482,622,41
Celkové tržby 7 23011 79511 27625 3000,0000
Celkový dlh 1 300884,001 15326 31425 469
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 591-20 744-18 775-16 690-21 690
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 59120 74418 77516 69021 690
Čistý cash flow 21 59120 74418 77516 69021 690
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10,001 544327,002 181129,00
Čistý zisk 10,001 544-153,001 701129,00
Čistý zisk v minulom roku 1 544-153,00-415,000,00003 086
Cudzie zdroje -34 224-34 694-33 150-10 036-10 549
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 135,0449,0851,7337,0913,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 128,1346,4248,5511,0213,07
Doba obratu aktív 1 7931 1011 110524,42300,93
Doba obratu pohľadávok 135,0449,0851,7337,0913,36
Doba obratu zásob 1 5901 6201 693431,25136,81
Doba splácania záväzkov 162,8090,12125,27694,07272,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,2122,8133,37377,87211,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000019,20-5,3533,360,0000
EBIT v minulom roku 1 544327,0065,000,00003 086
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10,001 544327,002 181129,00
EBITDA 95,001 627401,002 1812 531
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 95,001 627401,002 1812 531
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,470,22010,0000
Finančná páka 1,041,031,033,623,41
Finančné účty 21 59120 74418 77516 69021 690
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9634-0,9752-0,9664-0,2761-0,2929
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96340,97520,96640,27610,2929
Hrubá marža 0,52920,57830,45500,36480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10,001 544327,002 1812 475
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03250,02070,03010,72060,7037
Krátkodobé pohľadávky 2 6751 5861 5982 5711 599
Krátkodobé záväzky 1 153737,001 03126 19225 347
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000157,00-44,001 2590,0000
Náklady na predaný tovar 3 4044 9746 14516 07133 971
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 5852 9853 00413 77431 785
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000815,00815,00
Obežný majetok 35 52435 57834 30335 53535 203
Obrat aktív 0,20350,33150,32870,69601,21
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000031,0453,60
Obrat obežného majetku 0,20350,33150,32870,71201,24
Obrat zásob 0,22960,22530,21570,84642,67
Odpisy 0,00000,00000,00000,00002 269
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00002 269
Osobné náklady 3 7315 1944 7307 0480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,0083,0074,000,000056,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10,001 544-153,001 7012 398
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60780,58310,54730,45910,6022
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97520,76150,92180,76370,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,991,761,670,65970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,482,291,710,67000,2860
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,311,081,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,311,081,314,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,991,761,670,65970,4965
Pohľadávky z obchodného styku 2 5381 5001 500764,001 564
Pohotová likvidita II. stupeň 21,0530,3019,760,73540,9188
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,59-1,67-1,77-0,6013-0,4864
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03660,02480,03360,72390,7071
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03800,02550,03482,622,41
Pridaná hodnota 3 8266 8215 1319 2299 716
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,1047-0,02931,650,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 18,7328,1518,210,63720,8557
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,680,54332,8812,0710,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,680,54332,8812,0710,06
Služby 819,00893,001 841715,00576,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 52435 57834 30336 35036 018
Spotreba materiálu… 0,00001 0961 3001 5821 610
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 23011 79511 27625 30043 687
Tržby z predaja tovaru 7 23011 79511 27624 93543 437
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000365,00250,00
Účtovný cash flow 21 59120 74418 77516 69021 690
Vlastné imanie 34 22434 69433 15010 03610 549
Všetky záväzky 1 300884,001 15326 31425 469
Výsledok hospodárenia 95,001 627401,002 181262,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95,001 627401,002 181262,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10,001 544-153,001 701129,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 544-153,00-415,000,00003 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10,001 544327,002 181207,00
Zásoby 11 25813 24813 93016 27411 914
Záväzky 1 300884,001 15326 31425 469
Záväzky z obchodného styku 0,0000157,00-44,001 2590,0000
Zisk pred zdanením 10,001 544327,002 181207,00
Zmena EBIT 0,00654,725,030,00000,0418