B.A. Haus a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 911 2572 037 7431 941 2542 057 4962 050 692
Bežná likvidita III. stupeň 2,275,422,043,793,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000219,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000018 077
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5605-2,35-11,801,880,2921
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,215,161,803,476,11
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,6113,61135,36-17,55-6,96
Celkové tržby 326 231322 754335 883293 8190,0000
Celkový dlh 1 570 4641 898 2281 927 0182 181 8362 373 534
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -191 005-327 828-167 929-234 371-99 572
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 191 005327 828167 929234 37199 572
Čistý cash flow 191 005327 828167 929234 37199 572
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 183 608153 248165 739141 19959 485
Čistý zisk 130 527125 280133 376125 29159 485
Čistý zisk v minulom roku 125 280133 376125 29191 288-25 015
Cudzie zdroje -340 793-139 515-14 236124 340340 919
Daň z príjmov 53 08127 96832 36315 9080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 96832 36315 908966,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 53 08127 96832 36315 9080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,5919,0024,7427,1111,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,5415,2824,1414,5611,58
Doba obratu aktív 2 1622 3182 1582 5652 421
Doba obratu pohľadávok 6,5919,0024,7427,1111,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000073,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,9572,32103,4284,2619,23
EBIT v minulom roku 153 248165 739141 19992 254-25 015
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 183 608153 248165 739141 19959 485
EBITDA 233 569211 534224 113203 966223 740
EBITDA marža 0,71600,65540,66720,69420,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 233 569211 534224 113203 966223 740
Finančná páka 5,6114,61136,36-16,55-6,02
Finančné účty 191 005327 828167 929234 37199 572
Hrubá marža 0,76600,70080,76810,69880,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 233 144211 107223 590203 502223 253
Krátkodobé pohľadávky 5 82716 70422 25521 7409 812
Krátkodobé záväzky 86 60863 57193 04567 58116 291
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 28 14129 31130 32218 1690,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000012,38
Náklady na predaný tovar 72 82594 67570 38587 43181 202
Neobežný majetok 1 714 4251 693 2111 751 0701 801 3851 941 089
Obežný majetok 196 832344 532190 184256 111109 384
Obrat obežného majetku 1,640,93131,731,142,83
Odpisy 49 53657 85957 85962 317163 793
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 53657 85957 85962 317163 793
Osobné náklady 14 3167 6473 7920,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 425,00427,00523,00464,00487,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 180 063183 139191 235187 608223 278
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38300,89809,37-1,01-0,1745
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,58551,020,50000,79770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,81
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 17,4629,5868,040,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,913,454,183,291,39
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59181,020,51140,80060,3220
Pohľadávky z obchodného styku 4 01613 43121 72011 6749 812
Pohotová likvidita II. stupeň 2,275,422,043,793,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,78-0,4256-0,08480,53053,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82170,93150,99271,061,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,6113,61135,36-17,55-6,96
Pridaná hodnota 249 907226 187257 989205 320228 007
Primárna platobná neschopnosť 7,012,181,401,560,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38300,89809,37-1,01-0,1745
Rýchla likvidita I. stupeň 2,215,161,803,472,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,728,978,6010,7010,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,728,978,6010,7010,61
Služby 49 97461 91947 38664 41058 362
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 911 2572 037 7431 941 2542 057 4962 050 692
Spotreba materiálu… 22 85132 75622 99923 02122 840
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 322 732320 862328 374292 751309 209
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 322 732320 862328 374292 751309 209
Účtovný cash flow 191 005327 828167 929234 37199 572
Vlastné imanie 340 793139 51514 236-124 340-340 919
Všetky záväzky 1 570 4641 898 2281 927 0182 181 8362 373 534
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000018 077
Výsledok hospodárenia 184 033153 675166 254141 64959 947
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 184 033153 675166 254141 64959 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 130 527125 280133 376125 29159 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 125 280133 376125 29191 288-25 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 183 608153 248165 739141 19959 491
Záväzky 1 570 4641 898 2281 927 0182 181 8362 373 534
Záväzky z obchodného styku 28 14129 31130 32218 1690,0000
Zisk pred zdanením 183 608153 248165 739141 19959 491
Zmena EBIT 1,200,92461,171,53-2,38