Tate & Lyle Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 74 230 16266 974 15759 712 75577 502 23372 911 498
Bankové úvery 0,00000,0000164,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,97800,96160,91660,92210,9376
Bežné bankové úvery 0,00000,0000164,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 61 720148 99716 84516 47758 575
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,080,1282-0,0040-0,0225-0,4053
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -59,19-26,95-11,54-12,59-14,79
Celkové tržby 330 753 603324 219 419339 772 874504 693 267514 291 333
Celkový dlh 75 505 75869 555 01365 375 72184 190 60178 197 412
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 837 007-455 002-123 886-146 521-296 766
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 837 007455 002124 050146 521296 766
Čistý cash flow 1 382 005330 952-22 471-150 245-2 142 276
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 867 5843 575 2101 469 687-813 492-1 852 480
Čistý zisk 1 305 9943 082 1091 025 402-1 402 454-2 347 762
Čistý zisk v minulom roku 3 082 1091 025 402-1 402 454-2 347 7621 335 608
Cudzie zdroje 1 275 5962 580 8565 662 9666 688 3685 285 914
Daň z príjmov 441 997386 630215 9632 9312 916
Daň z príjmov v minulom roku 386 630215 9632 9312 91690 392
Daň z príjmov z bežnej činnosti 441 997386 630215 9632 9312 916
Dlhodobé pohľadávky 1 133 488305 8720,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,0072,4262,0254,7650,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,1567,0659,9153,7449,61
Doba obratu aktív 81,8175,4264,1856,1851,90
Doba obratu pohľadávok 78,2572,7662,0254,7650,68
Doba obratu zásob 1,732,412,431,471,09
Doba splácania záväzkov 97,2894,8484,5668,9062,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,3878,0870,0260,9255,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 82,0584,8580,6237,6940,25
EBIT v minulom roku 3 575 2101 469 687-813 492-1 852 4802 116 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 867 5843 575 2101 469 687-813 492-1 852 480
EBITDA 1 995 6724 485 5641 214 161-71 546-1 018 054
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 995 6724 485 5641 214 161-71 546-1 018 054
Finančná páka -58,19-25,95-10,54-11,59-13,79
Finančné účty 1 837 007455 002124 050146 521296 766
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 886 3384 381 0621 125 026-250 868-1 184 813
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,041,091,081,07
Krátkodobé pohľadávky 69 865 02364 305 80557 702 83775 548 64871 187 921
Krátkodobé záväzky 74 740 88869 331 77165 147 51084 047 32577 763 911
Krytie dlhovej služby 16,6942,135,32-0,1221-2,07
Nákladové úroky 119 593106 471228 322586 031492 366
Nákladové úroky v minulom roku 106 471228 322586 031492 366690 472
Náklady na predaný tovar 328 474 825319 431 436338 334 631503 548 092514 872 455
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 280 433 872266 835 242281 220 106445 234 329456 707 191
Obežný majetok 74 168 44266 825 16059 695 91077 485 75672 852 923
Obrat aktív 4,464,845,696,507,03
Obrat obežného majetku 4,474,855,696,507,04
Obrat zásob 210,39151,74150,46248,65333,79
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109 334104 50289 135179 322166 759
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 066 7303 634 5792 267 5027 084 35250 357 025
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 305 9943 082 1091 025 402-1 402 454-2 347 762
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,02-1,19-0,18110,20970,4442
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,66-1,52-0,27040,12430,3818
Pohľadávky z obchodného styku 67 279 74259 547 37355 746 09674 131 95069 689 914
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96020,93620,88790,90080,9200
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,92307,80-252,01-44,52-2,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,563,11-0,0984-0,2564-4,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,021,041,091,091,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -59,19-26,95-11,54-12,59-14,79
Pridaná hodnota 2 689 2874 681 0651 271 011-9 251-2 130 189
Primárna platobná neschopnosť 0,93701,041,110,62020,7226
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,02-1,19-0,18110,20970,4442
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,8315,5153,84-1 177-76,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,8315,5153,84-1 177-76,81
Služby 31 850 26835 401 86239 830 29240 317 91133 145 298
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 230 16266 974 15759 712 75577 502 23372 911 498
Spotreba materiálu… 15 780 17617 301 25017 259 97718 625 87224 816 022
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000164,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 331 164 112324 112 501339 605 642503 538 841512 742 266
Tržby z predaja tovaru 280 602 111268 464 530283 379 796447 775 715460 038 707
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 562 00155 647 97156 225 84655 763 12652 703 559
Účtovný cash flow 1 382 005330 952-22 471-150 245-2 142 276
Úročený dlh 0,00000,0000164,000,00000,0000
Úrokové krytie 15,6233,586,44-1,39-3,76
Vlastné imanie -1 275 596-2 580 856-5 662 966-6 688 368-5 285 914
Všetky záväzky 75 505 75869 555 01365 375 72184 190 60178 197 412
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 995 6724 485 5641 214 161-71 546-1 018 054
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 995 6724 485 5641 214 161-71 546-1 018 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 305 9943 082 1091 025 402-1 402 454-2 347 762
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 082 1091 025 402-1 402 454-2 347 7621 335 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 747 9913 468 7391 241 365-1 399 523-2 344 846
Zásoby 1 332 9241 758 4811 869 0231 790 5871 368 236
Záväzky 75 505 75869 555 01365 375 72184 190 60178 197 412
Záväzky z obchodného styku 63 043 10062 027 55962 116 60945 975 14350 357 025
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 59 976 37058 392 98059 849 10738 890 7910,0000
Zisk pred zdanením 1 747 9913 468 7391 241 365-1 399 523-2 344 846
Zmena EBIT 0,52242,43-1,810,4391-0,8753
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -410 509106 918-24 256630 020-203 944
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -410 509106 918-24 256630 020-203 944
Účtovné závierky