ART CLUB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 9799 26412 60212 8317 528
Bežná likvidita III. stupeň 0,74790,10020,16130,19610,4142
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000016,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,930,05390,07110,05490,2497
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,51-1,12-1,22-1,29-1,69
Celkové tržby 34 18133 97839 20238 3500,0000
Celkový dlh 8 12586 57871 05257 28318 441
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 500-4 170-4 157-2 442-2 725
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9605-0,5552-0,3571-0,52130,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5004 1704 1572 4422 725
Čistý cash flow 2 5004 1704 1572 4422 725
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -32 832-17 904-13 038-19 032-4 972
Čistý zisk -32 832-18 864-13 998-19 992-4 972
Čistý zisk v minulom roku -18 864-13 998-19 992-13 548-24,00
Cudzie zdroje -854,0077 31458 45044 45210 913
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00004,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,9215,618,704,333,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,921,938,083,570,0000
Doba obratu aktív 95,8999,52117,33122,2451,86
Doba obratu pohľadávok 1,9215,618,734,333,22
Doba obratu zásob 0,000051,71114,48129,8960,80
Doba splácania záväzkov 0,00001 4701 279895,32131,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,08928,82660,72540,29125,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000020,5618,0720,270,0000
EBIT v minulom roku -17 904-13 038-19 032-12 588-24,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -32 832-17 904-13 038-19 032-4 972
EBITDA -31 761-17 200-12 398-18 432-4 864
EBITDA marža -0,9292-0,5062-0,3163-0,48060,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -31 761-17 200-12 398-18 432-4 864
Finančná páka 10,51-0,1198-0,2156-0,2886-0,6898
Finančné účty 2 5004 1704 1572 4422 725
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,09518,354,643,461,45
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0951-8,35-4,64-3,46-1,45
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -31 924-17 350-12 484-18 524-4 972
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87689,335,634,422,41
Krátkodobé pohľadávky 180,001 453934,00454,00468,00
Krátkodobé záväzky 7 87386 46470 96356 71418 177
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1371 2091 0031 2840,0000
Náklady na predaný tovar 40 87241 37441 67746 24250 511
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000021 46620 25923 12125 928
Neobežný majetok 3 091600,001 1531 7070,0000
Obežný majetok 5 8888 66411 44911 1247 512
Obrat aktív 3,813,673,112,997,04
Obrat neobežného majetku 11,0656,6334,0022,450,0000
Obrat obežného majetku 5,803,923,423,447,05
Obrat zásob 0,00007,063,192,816,00
Odpisy 908,00554,00554,00508,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 908,00554,00554,00508,000,0000
Osobné náklady 24 7008 2788 3917 7740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00150,0086,0092,00108,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -31 924-18 310-13 444-19 484-4 972
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -38,440,24400,23950,44970,4556
Podiel EBIT k aktívam -3,66-1,93-1,03-1,48-0,6605
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,66-1,93-1,03-1,48-0,6605
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -29,690,23190,22340,43370,4669
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,69-1,12-3,39-0,98060,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,2711-0,8935-0,2950-1,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2614-0,8374-0,2767-0,95730,0000
Pohľadávky z obchodného styku 180,00180,00868,00375,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,341618,5414,0618,204,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90499,355,644,462,45
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,51-1,12-1,22-1,29-1,69
Pridaná hodnota -6 695-7 396-2 475-7 9282 469
Primárna platobná neschopnosť 6,326,721,163,420,0000
Rentabilita aktív, ROA -3,66-2,04-1,11-1,56-0,6605
Rentabilita vlastného imania, ROE -38,440,24400,23950,44970,4556
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,2558-5,03-5,73-3,11-3,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,2558-5,03-5,73-3,11-3,79
Služby 12 90913 19014 98014 38316 166
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 9799 26412 60212 8317 528
Spotreba materiálu… 27 9636 7186 4388 7388 417
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 17733 97839 20238 31452 980
Tržby z predaja tovaru 0,000031 31336 48237 35952 653
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 1772 6652 720955,00327,00
Účtovný cash flow 2 5004 1704 1572 4422 725
Vlastné imanie 854,00-77 314-58 450-44 452-10 913
Všetky záväzky 8 12586 57871 05257 28318 441
Výsledok hospodárenia -32 669-17 754-12 952-18 940-4 864
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -32 669-17 754-12 952-18 940-4 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 832-18 864-13 998-19 992-4 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 864-13 998-19 992-13 548-24,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -32 832-17 904-13 038-19 032-4 972
Zásoby 3 2083 0416 3548 2284 319
Záväzky 8 12586 57871 05257 28318 441
Záväzky z obchodného styku 1 1371 2091 0031 2840,0000
Zisk pred zdanením -32 832-17 904-13 038-19 032-4 972
Zmena EBIT 1,831,370,68511,51207,17