DELUXE DRIVERS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 71824 71844 97679 45263 069
Časové rozlíšenie aktív 162,00162,001 02347,00269,00
Časové rozlíšenie pasív 423,00423,00413,00341,00-110,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,0399-0,4863-0,4053-1,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,0310-0,26380,03210,5032
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,49-1,49-2,2113,577,59
Celkové tržby 0,000023 79725 22851 1550,0000
Celkový dlh 73 99473 99481 44273 68155 821
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 8923 8921 908-16 027-7 003
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,5387-1,680,06400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1081 1083 09221 02712 003
Čistý cash flow 0,0000-1 984-17 9352 20112 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-11 315-40 5975 5945 861
Čistý zisk 0,0000-12 820-42 3093 2754 375
Čistý zisk v minulom roku -12 820-42 3093 275-5 2022 168
Cudzie zdroje 49 69949 69936 879-5 430-7 358
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00500,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00500,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00500,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000346,4664,8970,104,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000346,4664,8970,104,76
Doba obratu aktív 0,00003 1381 055566,90464,37
Doba obratu pohľadávok 0,0000346,4664,8970,104,76
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000276,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00008 1161 594489,89175,61
EBIT v minulom roku -11 315-40 5975 594-3 1362 758
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-11 315-40 5975 5945 861
EBITDA 0,0000-3 5642 71339 54817 594
EBITDA marža 0,0000-0,14980,10750,77310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-3 5642 71339 54817 594
Finančná páka -0,4974-0,4974-1,2214,638,57
Finančné účty 1 1081 1083 09221 02712 003
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,012,010,8200-0,0683-0,1167
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,01-2,01-0,82000,06830,1167
Hrubá marža 0,0000-0,3959-0,70030,56930,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000037 76811 39539 06315 869
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,592,591,510,86410,3782
Krátkodobé finančné výpomoci 5 0005 0005 0005 0005 000
Krátkodobé pohľadávky 2 7292 7292 7679 824647,00
Krátkodobé záväzky 63 93063 93067 98068 65823 851
Krytie dlhovej služby 0,0000-3,482,2021,7411,84
Nákladové úroky 0,00001 0251 2321 8191 486
Nákladové úroky v minulom roku 1 0251 2321 8191 586590,00
Náklady na predaný tovar 0,000012 29633 23122 03331 480
Neobežný majetok 20 71920 71938 09448 55450 150
Obežný majetok 3 8373 8375 85930 85112 650
Obrat aktív 0,00000,11630,34610,64380,7860
Obrat neobežného majetku 0,00000,13880,40861,050,9885
Obrat obežného majetku 0,00000,74932,661,663,92
Odpisy 0,000021 75046 06233 4708 361
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000010 87523 03116 7358 361
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000010 87523 03116 7350,0000
Osobné náklady 0,00001 1073 2983 0960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000334,001 318485,001 725
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 12011 12011 23013 7040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00008 9303 75336 74512 736
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,28681,330,31400,3540
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,4578-0,90260,07040,0929
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,4657-0,91100,07070,0928
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,28551,730,53520,1490
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-0,0834-0,71090,04300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5747
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-8,51-5,369,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,4122-0,35790,79642,16
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-0,6901-1,150,04300,2421
Pohľadávky z obchodného styku 2 7292 7292 7679 824647,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-25,05-2,06-2,47-0,6130
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1,94-14,561,218,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,992,991,810,92740,8851
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,49-1,49-2,2113,577,59
Pridaná hodnota 0,0000-9 421-17 66629 12218 093
Primárna platobná neschopnosť 4,074,074,061,390,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,5187-0,94070,04120,0694
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,25801,150,60310,5946
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-20,7630,021,863,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-20,7630,021,863,17
Služby 0,00004 54621 30311 62716 990
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 71824 71844 97679 45263 069
Spotreba materiálu… 0,00007 75011 92810 40614 490
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 0005 0005 0005 0005 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000023 70820 56551 15549 573
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000020 8335 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 87515 56551 15549 573
Účtovný cash flow 0,0000-1 984-17 9352 20112 003
Úročený dlh 5 0005 0005 0005 0005 000
Úrokové krytie 0,0000-11,04-32,953,083,94
Vlastné imanie -49 699-49 699-36 8795 4307 358
Všetky záväzky 73 99473 99481 44273 68155 821
Výsledok hospodárenia 0,0000-10 981-39 2786 0789 233
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-10 981-39 2786 0789 233
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-12 820-42 3093 2754 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 820-42 3093 275-5 2022 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-12 340-41 8293 7755 784
Záväzky 73 99473 99481 44273 68155 821
Záväzky z obchodného styku 11 12011 12011 23013 7040,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-12 340-41 8293 7755 784
Zmena EBIT 0,00000,2787-7,26-1,782,13
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 500929,000,00000,0000