DARO Senec, s. r. o. v "likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 5 3735 4770,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -5 373-5 4770,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-1,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5 373-5 4770,00000,00000,0000
Celkový dlh 13,0013,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 373-5 4770,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3735 4770,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 3735 4770,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-520,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-522,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -104,00-55,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 360-5 4640,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000-0,78660,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -104,00-54,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-520,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-464,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-464,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,001,000,00000,00000,0000
Finančné účty 5 3735 4770,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9976-0,99760,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99760,99760,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-520,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-232,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000464,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 3735 4770,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000056,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-522,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -5 373-5 4770,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9976-0,99760,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002 7390,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-464,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -5 373-5 4770,00000,00000,0000
Služby 0,0000464,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 3735 4770,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 3735 4770,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-260,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 3605 4640,00000,00000,0000
Všetky záväzky 13,0013,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-464,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-464,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-522,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -104,00-55,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-522,000,00000,00000,0000
Záväzky 13,0013,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-522,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00009,630,00000,00000,0000