GastroNet a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 849 5932 924 6682 951 7693 432 1453 475 245
Aktivácia 10 70911 05911 45911 20312 411
Bankové úvery 16 23864 41425 5780,000032 425
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,231,221,821,32
Bežné bankové úvery 16 23864 41425 5780,000032 425
Časové rozlíšenie aktív 15 19613 01413 54313 43814 772
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000012 172
Celkové tržby 1 387 5201 493 2161 602 7521 756 8650,0000
Celkový dlh 318 423380 530389 688875 640889 534
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -151 822-156 415-232 766-105 926-15 956
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 168 060220 829258 344105 92648 381
Čistý cash flow -52 769-37 515152 41857 22848 381
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 953-13 6729 410-18 78492 430
Čistý zisk -12 966-17 9435 576-24 74583 370
Čistý zisk v minulom roku -17 9435 576-24 7457 82351 962
Cudzie zdroje -2 531 170-2 544 138-2 562 081-2 556 505-2 573 539
Daň z príjmov 2 8802 8802 8832 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8832 8852 8880,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8832 8850,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,2436,3125,71150,89170,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,7325,0115,18145,07168,07
Doba obratu aktív 810,19772,26700,86736,70836,13
Doba obratu pohľadávok 30,2436,3125,71150,89170,99
Doba obratu zásob 203,38210,43182,91164,62198,30
Doba splácania záväzkov 1 1621 0651 0731 411177,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,7675,0078,60103,60139,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 799,86815,72885,601 1490,0000
EBIT v minulom roku -13 6729 410-18 78417 92962 885
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 953-13 6729 410-18 78492 430
EBITDA 57 80565 572109 86197 335172 721
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 80565 572109 86197 335172 721
Finančná páka 1,131,151,151,341,35
Finančné účty 168 060220 829258 344105 92648 381
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8883-0,8699-0,8680-0,7449-0,7405
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88830,86990,86800,74490,7405
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 61664 926128 761102 188178 116
Krátkodobé pohľadávky 106 373137 500108 277702 948710 703
Krátkodobé záväzky 273 512284 048331 052482 656581 207
Krytie dlhovej služby 51,0247,14115,5231,6419,06
Materiál 39 46644 96746 48145 32741 563
Nákladové úroky 1 1331 391951,003 0769 060
Nákladové úroky v minulom roku 1 391951,003 0767 21810 923
Náklady na predaný tovar 847 692967 8871 040 7701 279 2581 185 530
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 85 90597 338112 585124 81198 031
Neobežný majetok 2 512 0982 497 2082 515 1862 553 5432 648 129
Obežný majetok 322 299414 446423 040865 164812 344
Obrat aktív 0,45050,47260,52080,49550,4365
Obrat neobežného majetku 0,51100,55350,61120,66590,5729
Obrat obežného majetku 3,983,343,631,971,87
Obrat zásob 1,791,732,002,221,84
Odpisy 70 19882 938117 792145 396118 855
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 09941 46958 89672 698118 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 09941 46958 89672 6980,0000
Osobné náklady 456 759442 275444 376432 9620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 41912 61611 53212 58316 196
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000021 591
Ostatné záväzky z obchodného styku 188 252217 537273 166392 7590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 57 23264 995123 368120 651202 225
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,051,070,89511,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,084,264,413,370,2773
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,95470,93701,120,97280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82760,78910,88310,72832,79
Pohľadávky z obchodného styku 62 35994 71163 935675 842698 566
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99961,071,071,701,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 47,9767,82-16,81-44,67-53,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -46,57-26,97160,2718,605,34
Pridaná hodnota 436 084414 422496 475421 202331 532
Primárna platobná neschopnosť 3,022,304,270,58110,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58000,63370,72440,21950,0773
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,515,803,559,005,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,515,803,559,005,15
Služby 322 726340 531332 902343 098409 169
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 849 5932 924 6682 951 7693 432 1453 475 245
Spotreba materiálu… 457 975550 756628 178842 978688 371
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 23864 41425 5780,000032 425
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 287 8911 388 2941 552 4611 709 1781 517 062
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1155 98515 2168 7180,0000
Tržby z predaja tovaru 216 303248 816243 348235 783238 587
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 067 4731 133 4931 293 8971 464 6771 278 475
Účtovný cash flow -52 769-37 515152 41857 22848 381
Úročený dlh 16 23864 41425 5780,000032 425
Úrokové krytie -7,90-9,839,89-6,1110,20
Vlastné imanie 2 531 1702 544 1382 562 0812 556 5052 573 539
Všetky záväzky 318 423380 530389 688875 640889 534
Výsledok hospodárenia -12 393-16 606-5 551-45 22648 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 393-16 606-5 551-45 22648 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 966-17 9435 576-24 74583 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 9435 576-24 7457 82351 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 086-15 0638 459-21 86083 380
Zásoby 47 86656 11756 41956 29053 260
Záväzky 318 423380 530389 688875 640889 534
Záväzky z obchodného styku 188 252217 537273 166392 7590,0000
Zisk pred zdanením -10 086-15 0638 459-21 86083 380
Zmena EBIT 0,6548-1,45-0,5010-1,051,47
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 8 2059 67921 43620 426-2 370
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 2059 67921 43620 426-2 370
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 1155 22512 8365 8835 513
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom, kúpa a predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva
Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní
Zásielkový predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky a dopravných..
Manipulácia s nákladom
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostesingu v rozsahu voľnej živnosti
Upratovacie a čistiace práce
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Prieskum trhu a verejnej mienky
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Kancelárske a administratívne práce
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Reklamná a propagačná činnosť
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Vedenie účtovníctva
Služby verejných nosičov a poslov
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Pohostinská činnosť
Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - (realitná činnosť)
Prípravné práce k realizácii stavby