SWEMAD s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 170 3890,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 170 3890,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 153 9840,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -170 3890,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 170 3890,00000,00000,00000,0000
Záväzky 170 3890,00000,00000,00000,0000