Fractal point s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 12 096894,00890,00102,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,050,44860,02800,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2998-7,470,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000018,87-1,81-1,030,0000
Celkové tržby 23 2217 60117 85720 1270,0000
Celkový dlh 0,0000849,001 9843 6370,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 626513,001 9843 2100,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,51900,14980,13670,09270,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 626336,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 3 626336,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 5311 6192 9212 3450,0000
Čistý zisk 12 0511 1392 4411 8650,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 1392 4411 865-5 4000,0000
Cudzie zdroje -12 096-45,001 0943 5350,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 133,1426,8018,191,850,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 133,1426,8018,191,850,0000
Doba obratu aktív 190,1342,9318,191,850,0000
Doba obratu pohľadávok 133,1426,8018,191,850,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00007,740,0000
EBIT v minulom roku 1 6192 9212 345-5 4000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 5311 6192 9212 3450,0000
EBITDA 12 5451 6332 9272 3490,0000
EBITDA marža 0,54020,21480,16390,11670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 5451 6332 9272 3490,0000
Finančná páka 1,000019,87-0,8135-0,02890,0000
Finančné účty 3 626336,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,05031,2334,660,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,0503-1,23-34,660,0000
Hrubá marža 0,54280,22250,16390,11670,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 5311 6192 9212 3450,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,00004,190,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000849,001 9843 2100,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 470558,00890,00102,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00000,0000427,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000427,000,0000
Náklady na predaný tovar 10 6175 91014 93017 7780,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 288,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 096894,00890,00102,000,0000
Obrat aktív 1,928,5020,06197,320,0000
Obrat obežného majetku 1,928,5020,06197,320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14,0014,006,004,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 0511 1392 4411 8650,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,99631,272,74-5,740,0000
Podiel EBIT k aktívam 1,041,813,2822,990,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,041,813,2822,990,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,041,813,28-7,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 43,760,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 470558,00890,00102,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,050,44860,02800,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,34-0,13390,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,94972,2331,470,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,94972,2335,660,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000018,87-1,81-1,030,0000
Pridaná hodnota 12 6041 6912 9272 3490,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00004,190,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,99631,272,7418,280,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,996325,31-2,23-0,52760,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,51990,67781,550,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,51990,67781,550,0000
Služby 8 1453 9227 1047 6790,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 096894,00890,00102,000,0000
Spotreba materiálu… 2 1841 9887 82610 0990,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000849,001 9843 2100,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 2217 60117 85720 1270,0000
Tržby z predaja tovaru 3 7390,00002 5861 5170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 4827 60115 27118 6100,0000
Účtovný cash flow 3 626336,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000849,001 9843 2100,0000
Vlastné imanie 12 09645,00-1 094-3 5350,0000
Všetky záväzky 0,0000849,001 9843 6370,0000
Výsledok hospodárenia 12 5451 6332 9272 3490,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 5451 6332 9272 3490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 0511 1392 4411 8650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1392 4411 865-5 4000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 5311 6192 9212 3450,0000
Záväzky 0,0000849,001 9843 6370,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000427,000,0000
Zisk pred zdanením 12 5311 6192 9212 3450,0000
Zmena EBIT 7,740,55431,25-0,43430,0000