PÖVABAU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 275 248475 881666 056607 9100,0000
Bankové úvery 84 98221 6600,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,67530,56570,40260,38010,0000
Bežné bankové úvery 84 98221 6600,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 1972 4362 7904 1830,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000294,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -28,031,12-0,63834,590,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -137,807,11-4,68-14,540,0000
Celkové tržby 452 3741 220 891901 0200,00000,0000
Celkový dlh 277 260416 933846 849652 8020,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 37 069-82 642-169 876-205 9600,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 913104 302169 876205 9600,0000
Čistý cash flow -56 389-65 574-115 396205 9600,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -163 110-17 886-123 734-25 4340,0000
Čistý zisk -173 666-27 553-132 099-28 6180,0000
Čistý zisk v minulom roku -27 553-132 099-3 802-597,000,0000
Cudzie zdroje 2 012-58 654180 79344 8920,0000
Daň z príjmov 2 8802 8812 8820,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8812 8825 1160,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8812 8820,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,5825,8355,0718,060,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,7324,8953,3817,970,0000
Doba obratu aktív 251,50154,51271,72308,200,0000
Doba obratu pohľadávok 102,5825,8355,0718,060,0000
Doba obratu zásob 7,350,000063,320,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 7060,00004 707357,380,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 141,03104,83322,54328,080,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 9440,00001 1640,00000,0000
EBIT v minulom roku -17 886-123 7343 7044 3140,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -163 110-17 886-123 734-25 4340,0000
EBITDA 48 843192 425108 98436 2110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 843192 425108 98436 2110,0000
Finančná páka -136,808,11-3,68-13,540,0000
Finančné účty 47 913104 302169 876205 9600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 142 810252 137108 74235 9020,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56070,67851,191,060,0000
Krátkodobé pohľadávky 112 26379 562134 99235 6190,0000
Krátkodobé záväzky 154 345322 870790 637647 1230,0000
Krytie dlhovej služby 6,3628,3619,8811,370,0000
Materiál 241,002 20710 637227,000,0000
Nákladové úroky 7 6766 7865 4833 1840,0000
Nákladové úroky v minulom roku 6 7865 4832 3904 9110,0000
Náklady na predaný tovar 363 384941 715844 594660 9200,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 9720,000061 3130,00000,0000
Neobežný majetok 113 634280 826347 761361 9210,0000
Obežný majetok 160 417192 619315 505241 8060,0000
Obrat aktív 1,452,361,341,180,0000
Obrat neobežného majetku 3,524,002,571,990,0000
Obrat obežného majetku 2,495,842,842,980,0000
Obrat zásob 49,680,00005,760,00000,0000
Odpisy 182 316234 916232 49230 7840,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 91 158117 458116 24630 7840,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 91 158117 458116 2460,00000,0000
Osobné náklady 65 41791 62154 2800,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 171288,00242,00309,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 96 568113 915195 5940,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 650207 363100 3932 1660,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,09-0,34310,73070,63750,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,5926-0,0376-0,1858-0,04180,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5926-0,0376-0,1858-0,04180,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,35-0,11710,99320,64860,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,810,50211,080,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,010,00000,81750,08930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,55151,990,92340,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,14560,55880,17481,920,0000
Pohľadávky z obchodného styku 94 92076 664130 84635 4510,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67430,54030,38910,37980,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,03570,8945-1,570,21800,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,35-9,66-21,0564,690,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,010,87611,271,070,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -137,807,11-4,68-14,540,0000
Pridaná hodnota 36 076182 48150 12259 0240,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,021,491,490,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6309-0,0579-0,1983-0,04710,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 86,32-0,46980,73070,63750,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,682,177,7718,030,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,682,177,7718,030,0000
Služby 170 876423 453121 109132 5250,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 275 248475 881666 056607 9100,0000
Spotreba materiálu… 180 536518 262662 172528 3950,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 84 98221 6600,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 447 0291 154 196894 716719 9440,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 47 56930 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 7828 41764 5810,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 392 6781 115 779830 135719 9440,0000
Účtovný cash flow -56 389-65 574-115 396205 9600,0000
Úročený dlh 84 98221 6600,00000,00000,0000
Úrokové krytie -21,25-2,64-22,57-7,990,0000
Vlastné imanie -2 01258 654-180 793-44 8920,0000
Všetky záväzky 277 260416 933846 849652 8020,0000
Výsledok hospodárenia -161 939-17 601-123 508-22 3490,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -161 939-17 601-123 508-22 3490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -173 666-27 553-132 099-28 6180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -27 553-132 099-3 802-597,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -170 786-24 672-129 217-25 9570,0000
Zásoby 241,008 75510 637227,000,0000
Záväzky 277 260416 933846 849652 8020,0000
Záväzky z obchodného styku 96 568113 915195 5940,00000,0000
Zisk pred zdanením -170 786-24 672-129 217-25 9570,0000
Zmena EBIT 9,120,1446-33,41-5,900,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 76 0355 1100,000027 7760,0000