PROPLAST plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 650 449769 354407 78176 59377 706
Bežná likvidita III. stupeň 5,511,831,7323,1813,36
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000382,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6203-1,73-0,3889-0,8838-0,8492
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,801,440,283319,6010,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22161,201,370,04510,2232
Celkové tržby 1 820 4662 419 153504 25410 8200,0000
Celkový dlh 117 993420 308235 9143 30414 178
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -330 275-605 229-66 838-64 774-53 946
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,09250,07320,19550,74320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 330 275605 22966 83864 77453 946
Čistý cash flow 330 275605 22966 83864 77453 946
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 213 800224 728126 2969 487-1 639
Čistý zisk 168 410177 17998 5788 041-1 987
Čistý zisk v minulom roku 192 17998 5788 0411 720-3 064
Cudzie zdroje -532 456-349 046-171 867-73 289-63 528
Daň z príjmov 45 39047 54927 7181 4460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 47 54927 7181 446960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 45 39047 54927 7181 4460,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000017,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,0423,75225,48398,1389,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,5223,75225,48397,5289,87
Doba obratu aktív 155,06120,13295,832 584472,98
Doba obratu pohľadávok 75,0423,75225,48398,7089,87
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000051,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,1365,63171,14111,4631,47
EBIT v minulom roku 239 728126 2969 4872 718-2 315
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 213 800224 728126 2969 487-1 639
EBITDA -75 235143 649125 3399 6498 838
EBITDA marža -0,04130,05940,24860,89180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -75 235143 649125 3399 6498 838
Finančná páka 1,222,202,371,051,22
Finančné účty 330 275605 22966 83864 77453 946
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8186-0,4537-0,4215-0,9569-0,8175
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81860,45370,42150,95690,8175
Hrubá marža 0,01600,09520,27220,89510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 503 122306 356127 4169 4878 483
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18140,54630,57850,04310,0665
Krátkodobé pohľadávky 314 774152 093310 81411 80214 764
Krátkodobé záväzky 117 990420 306235 9143 3045 171
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 91 321380 422140 95735,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000025,40
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000348,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000038,00749,00
Náklady na predaný tovar 1 501 9402 107 280365 8741 13536 891
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00008 614
Obežný majetok 650 449769 354407 78176 59368 710
Obrat aktív 2,353,041,230,14130,7717
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00006,96
Obrat obežného majetku 2,353,041,230,14130,8727
Odpisy 0,00000,00000,00000,000010 123
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000010 123
Osobné náklady 104 20486 57411 7050,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 285,00321,00163,00162,00355,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 168 410177 17998 5788 0418 136
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,31630,50760,57360,1097-0,0313
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,40150,64380,73480,1294-0,0226
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50780,78670,16390,84570,6942
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,570,37580,08530,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,18140,25020,13255,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6255
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,28032,6611,730,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28032,6611,730,00002,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,21570,25890,13285,990,8996
Pohľadávky z obchodného styku 312 614152 083310 81411 78414 764
Pohotová likvidita II. stupeň 5,471,801,6023,1813,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,61-0,5767-2,57-1,13-1,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000155,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18140,54630,57850,04310,1825
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22161,201,370,04510,2232
Pridaná hodnota 29 205230 358137 2609 68523 075
Primárna platobná neschopnosť 0,29212,500,45350,00300,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,31630,50760,57360,1097-0,0313
Rýchla likvidita I. stupeň 2,801,440,283319,6010,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,572,931,880,34241,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,572,931,880,34241,60
Služby 172 863182 28742 655734,0033 628
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 650 449769 354407 78176 59377 706
Spotreba materiálu… 1 329 0771 924 993323 219401,003 263
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 820 4662 419 152504 25410 82059 966
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 289 32181 5141 1200,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 531 1452 337 638503 13410 82059 966
Účtovný cash flow 330 275605 22966 83864 77453 946
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-4,71
Vlastné imanie 532 456349 046171 86773 28963 528
Všetky záväzky 117 993420 308235 9143 30414 178
Výsledok hospodárenia 214 086225 163126 4599 649-1 285
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 214 086225 163126 4599 649-1 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 168 410177 17998 5788 041-1 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 192 17998 5788 0411 720-3 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 213 800224 728126 2969 487-1 987
Zásoby 5 40012 03230 1290,00000,0000
Záväzky 117 993420 308235 9143 30414 178
Záväzky z obchodného styku 91 321380 422140 95735,000,0000
Zisk pred zdanením 213 800224 728126 2969 487-1 987
Zmena EBIT 0,89181,7813,313,490,7080