PortALL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 311 316204 02172 82014 7620,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,363,3299,070,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9352-0,9798-0,8078-0,77950,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22510,42471,8775,580,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,312,590,43490,02180,0000
Celkové tržby 233 30463 72666 5990,00000,0000
Celkový dlh 252 663147 26422 072315,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 850-55 608-40 994-11 2610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 85055 60840 99411 2610,0000
Čistý cash flow 54 85055 60840 99411 2610,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 9718 72426 8132 5910,0000
Čistý zisk 1 8956 00920 3782 5910,0000
Čistý zisk v minulom roku 6 00920 37816 0231 2930,0000
Cudzie zdroje -58 653-56 757-50 748-14 4470,0000
Daň z príjmov 1 0932 3196 4350,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 3196 4354 3940,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0932 3196 4350,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 363,26358,45116,27297,590,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,5495,8112,19222,110,0000
Doba obratu aktív 525,231 169399,801 2550,0000
Doba obratu pohľadávok 363,26358,45116,27297,590,0000
Doba obratu zásob 0,00001 787652,710,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00003 9391 34438,520,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 411,06750,07120,4012,670,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 8601 0200,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 72426 81320 4171 2930,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 9718 72426 8132 5910,0000
EBITDA 12 13110 62026 4372 6470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 13110 62026 4372 6470,0000
Finančná páka 5,313,591,431,020,0000
Finančné účty 54 85055 60840 99411 2610,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1884-0,2782-0,6969-0,97870,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,18840,27820,69690,97870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 70710 25326 2012 5900,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78260,64170,30110,01010,0000
Krátkodobé pohľadávky 215 31562 56721 1773 5010,0000
Krátkodobé záväzky 243 646130 92621 929149,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 241 402128 31316 6380,00000,0000
Krytie dlhovej služby 12,3426,820,00000,00000,0000
Nákladové úroky 983,00396,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 396,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 213 27843 15636 2991 4120,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000012 1325 9550,00000,0000
Neobežný majetok 21 08426 4550,00000,00000,0000
Obežný majetok 290 232177 56672 82014 7620,0000
Obrat aktív 0,69490,31230,91300,29090,0000
Obrat neobežného majetku 10,262,410,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,74540,35880,91300,29090,0000
Obrat zásob 0,00000,20430,55920,00000,0000
Odpisy 7 9032 8250,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 9032 8250,00000,00000,0000
Osobné náklady 6 5921 3243 8330,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 424,00367,00236,0057,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 7988 83420 3782 5910,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05870,11940,52690,17730,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17620,27260,56300,76280,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,23510,87260,61550,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,695,072,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,0315,527,870,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,384,957,870,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,25350,87280,61662,620,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 21216 7242 2202 6130,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,110,90262,8499,070,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-1,02-1,24-1,280,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 55,80140,420,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81160,72180,30310,02130,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,312,590,43490,02180,0000
Pridaná hodnota 19 99320 55530 1822 8820,0000
Primárna platobná neschopnosť 26,217,677,490,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22510,42471,8775,580,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,8313,870,83490,11900,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,8313,870,83490,11900,0000
Služby 135 05123 11423 2631 4120,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 311 316204 02172 82014 7620,0000
Spotreba materiálu… 78 2277 9107 0810,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 216 34463 71166 4814 2940,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000013 31127 4410,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 216 34450 40039 0404 2940,0000
Účtovný cash flow 54 85055 60840 99411 2610,0000
Úrokové krytie 4,0422,030,00000,00000,0000
Vlastné imanie 58 65356 75750 74814 4470,0000
Všetky záväzky 252 663147 26422 072315,000,0000
Výsledok hospodárenia 4 2287 79526 4372 6470,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 2287 79526 4372 6470,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 8956 00920 3782 5910,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 00920 37816 0231 2930,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9888 32826 8132 5910,0000
Zásoby 20 06759 39110 6490,00000,0000
Záväzky 252 663147 26422 072315,000,0000
Záväzky z obchodného styku 241 402128 31316 6380,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 9888 32826 8132 5910,0000
Zmena EBIT 0,45520,32541,312,000,0000

Činnosti firmy
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel, prívesov a vozíkov
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Vedenie účtovníctva
Búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Grafické a kresličské práce
Upratovacie a čistiace práce
Tvorba internetových stránok a výroba grafických prezentácií na počítači
Prieskum trhu, reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Neverejné skladovanie
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb
Prevádzka športových zariadení, zábavných parkov a lunaparkov
Prevádzkovanie parkoviska pre motorové vozidlá
Sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí