ProLogis Slovak Republic Management s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 380 0382 653 6092 114 6704 499 8823 005 784
Bežná likvidita III. stupeň 1,652,583,332,460,2463
Časové rozlíšenie aktív 195 666144 086565 711218 7740,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,65850,52980,68360,23383,71
Celkové tržby 3 717 9394 629 8923 279 2431 795 9650,0000
Celkový dlh 944 996919 012858 601852 6112 367 352
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 044-43 195-12 633-49 095-60 049
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 04443 19512 63349 09560 049
Čistý cash flow 26 84930 562-36 46217 86960 049
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 296 2241 522 4421 323 212700 317-500 870
Čistý zisk 1 000 4451 328 5281 108 798561 928-500 870
Čistý zisk v minulom roku 1 328 5281 108 798561 928-434 218-286 740
Cudzie zdroje -1 435 042-1 734 597-1 256 069-3 647 271-638 432
Daň z príjmov 294 937193 914214 414138 3890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 193 914214 414138 389960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 294 937193 914214 414138 3890,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 278 646805 119555 5823 039 8552 396 417
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,85124,1496,62239,7211 647
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,62123,5096,61143,42342,03
Doba obratu aktív 233,79209,82236,38936,6668 347
Doba obratu pohľadávok 203,45187,80158,72872,4766 138
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 189
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,8653,8948,48120,1652 823
EBIT v minulom roku 1 522 4421 323 212700 317-433 258-286 740
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 296 2241 522 4421 323 212700 317-500 870
EBITDA 1 327 4461 557 5411 311 246662 458-540 389
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 327 4461 557 5411 311 246662 458-540 389
Finančná páka 1,661,531,681,234,71
Finančné účty 70 04443 19512 63349 09560 049
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6029-0,6537-0,5940-0,8105-0,2124
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60290,65370,59400,81050,2124
Hrubá marža 0,59880,49120,58110,51950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 326 5741 554 2781 310 034661 922-551 925
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26890,25690,20510,12830,7729
Krátkodobé pohľadávky 792 5221 570 012864 3181 151 639512 218
Krátkodobé záväzky 639 894681 593433 696577 2802 323 057
Krytie dlhovej služby 1 5770,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 842,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 489 4692 341 9101 359 823820 602387 414
Neobežný majetok 43 16091 197116 42640 51937 100
Obežný majetok 2 141 2122 418 3261 432 5334 240 5892 968 684
Obrat aktív 1,561,741,540,38970,0053
Obrat neobežného majetku 86,0950,6228,0543,280,4327
Obrat obežného majetku 1,741,912,280,41350,0054
Odpisy 45 34050 45820 52614 64418 839
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 67025 22910 2637 32218 839
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 67025 22910 2637 3220,0000
Osobné náklady 884 306718 324613 676288 6610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 872,003 2631 212536,0011 536
Ostatné záväzky z obchodného styku 506 778414 523254 658447 4870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 045 7851 378 9861 129 324576 572-482 031
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,69720,76590,88280,1541-0,7845
Podiel EBIT k aktívam 0,54460,57370,62570,1556-0,1666
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,54460,57370,62570,1556-0,1666
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,74490,77200,78720,1785-0,7336
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,9586
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,523,173,103,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,392,963,003,08-19,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00720,0066-0,01120,01023,74
Pohľadávky z obchodného styku 657 8291 561 917864 283689 01615 042
Pohotová likvidita II. stupeň 1,652,583,332,460,2463
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -53,45-56,7634,45-204,11-10,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 31,890,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39710,34630,40600,18950,7876
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,65850,52980,68360,23383,71
Pridaná hodnota 2 226 2872 274 2011 905 455932 916-371 362
Primárna platobná neschopnosť 0,77040,26540,29460,64950,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,42030,50060,52430,1249-0,1666
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69720,76590,88280,1541-0,7845
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,71190,59000,65481,29-4,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,71190,59000,65481,29-4,38
Služby 1 454 2492 319 5201 338 045799 496366 009
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 380 0382 653 6092 114 6704 499 8823 005 784
Spotreba materiálu… 35 22022 39021 77821 10621 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 715 7564 616 1113 265 2781 753 51816 052
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 715 7564 616 1113 265 2781 753 51816 052
Účtovný cash flow 26 84930 562-36 46217 86960 049
Úrokové krytie 1 5390,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 435 0421 734 5971 256 0693 647 271638 432
Všetky záväzky 944 996919 012858 601852 6112 367 352
Výsledok hospodárenia 1 282 1061 507 0831 290 720647 814-559 228
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 282 1061 507 0831 290 720647 814-559 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 000 4451 328 5281 108 798561 928-500 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 328 5281 108 798561 928-434 218-286 740
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 295 3821 522 4421 323 212700 317-500 870
Záväzky 944 996919 012858 601852 6112 367 352
Záväzky z obchodného styku 506 778414 523254 658447 4870,0000
Zisk pred zdanením 1 295 3821 522 4421 323 212700 317-500 870
Zmena EBIT 0,85141,151,89-1,621,75