LKM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 8224 17278,0078,0078,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,260,67490,01520,01670,0133
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,551,720,01540,01700,0135
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,190,56070,01520,01670,0133
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,83-3,08-1,02-1,02-1,01
Celkové tržby 9 4385 9010,00000,00000,0000
Celkový dlh 7 7876 1825 1414 6615 864
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 251-3 466-78,00-78,00-78,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,42850,51740,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 2513 46678,0078,0078,00
Čistý cash flow 9 2513 46678,0078,0078,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 1193 8640,00000,00000,0000
Čistý zisk 4 0443 053-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 053-480,00-480,001 6833 249
Cudzie zdroje -2 0352 0105 0634 5835 786
Daň z príjmov 1 075811,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 811,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 075811,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,0843,670,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,0843,670,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 379,85258,050,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 22,0843,670,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 301,15382,380,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 8640,00000,00002 1633 249
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 1193 8640,00000,00000,0000
EBITDA 5 1193 8640,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,54240,65480,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 1193 8640,00000,00000,0000
Finančná páka 4,83-2,08-0,0154-0,0170-0,0135
Finančné účty 9 2513 46678,0078,0078,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,20720,481864,9158,7674,18
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,2072-0,4818-64,91-58,76-74,18
Hrubá marža 0,54240,65480,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 1193 8640,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79281,4865,9159,7675,18
Krátkodobé pohľadávky 571,00706,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 7 7876 1825 1414 6615 864
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 8823 3533 1233 1230,0000
Náklady na predaný tovar 4 3192 0370,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 8224 17278,0078,0078,00
Obrat aktív 0,96091,410,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,96091,410,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0443 053-480,00-480,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,99-1,520,09480,10470,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,52120,92620,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52120,92620,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,52-1,920,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94190,83081,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,98020,58740,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,98020,58740,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 571,00706,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,260,67490,01520,01670,0133
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,22000,579964,9158,7674,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79281,4865,9159,7675,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,83-3,08-1,02-1,02-1,01
Pridaná hodnota 5 1193 8640,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 6,804,750,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,41170,7318-6,15-6,150,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,99-1,520,09480,10470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,190,56070,01520,01670,0133
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,521,600,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,521,600,00000,00000,0000
Služby 4 1231 9120,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 8224 17278,0078,0078,00
Spotreba materiálu… 196,00125,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 4385 9010,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 4650,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 438436,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 9 2513 46678,0078,0078,00
Vlastné imanie 2 035-2 010-5 063-4 583-5 786
Všetky záväzky 7 7876 1825 1414 6615 864
Výsledok hospodárenia 5 1193 8640,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 1193 8640,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 0443 053-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 053-480,00-480,001 6833 249
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1193 8640,00000,00000,0000
Záväzky 7 7876 1825 1414 6615 864
Záväzky z obchodného styku 3 8823 3533 1233 1230,0000
Zisk pred zdanením 5 1193 8640,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,320,00000,00000,00000,0000