2-morrow, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 103 933109 239119 58196 19131 943
Bankové úvery 4 67810 30624 96426 7318 405
Bežná likvidita III. stupeň 2,041,991,231,281,73
Bežné bankové úvery 4 67810 30624 96426 7318 405
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000147,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,31-1,18-1,66-1,38-1,53
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,581,701,251,541,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,011,071,992,601,47
Celkové tržby 56 30969 72086 73352 4800,0000
Celkový dlh 52 18956 46679 53869 44819 009
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 201-52 010-41 701-10 061-11 338
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 87962 31666 66536 79219 743
Čistý cash flow 67 87962 31666 66536 79219 743
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 36520 24519 9719 5562 958
Čistý zisk 916,0012 73013 3006 4682 687
Čistý zisk v minulom roku 10 78413 3006 4687 34028,00
Cudzie zdroje -51 744-52 773-40 043-26 743-12 934
Daň z príjmov 1 6633 3233 9462 0470,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 3233 9462 0472 1560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6633 3233 9462 0470,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000640,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 185,94163,40127,88194,87102,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,1048,7253,7982,6972,33
Doba obratu aktív 680,60585,99514,49669,01271,76
Doba obratu pohľadávok 185,94166,83127,88194,87102,54
Doba obratu zásob 305,870,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 15 6650,00000,00000,0000112,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 281,04196,42229,03166,4585,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 3560,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 18 29919 9719 55610 59841,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 36520 24519 9719 5562 958
EBITDA 15 35929 28429 25212 5124 512
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 35929 28429 25212 5124 512
Efektívna daňová sadzba 0,64480,20700,22880,24040,0000
Finančná páka 2,012,072,993,602,47
Finančné účty 67 87962 31666 66536 79219 743
Hrubá marža 0,41450,50290,39410,38460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 59928 45728 14810 9193 813
Krátkodobé pohľadávky 28 39430 46029 72228 01812 053
Krátkodobé záväzky 42 91736 61753 23223 93310 052
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 85126 64428 60810 8890,0000
Krytie dlhovej služby 5,516,9910,7312,0216,65
Nákladové úroky 2 7864 1922 7251 041271,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 1922 7251 0411 10213,00
Náklady na predaný tovar 32 40032 97850 65332 29532 619
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 82215 00823 19431 3810,0000
Obežný majetok 97 11194 23196 38764 81031 796
Obrat aktív 0,53630,62290,70940,54561,34
Obrat neobežného majetku 8,174,533,661,670,0000
Obrat obežného majetku 0,57400,72210,88020,80981,35
Obrat zásob 1,190,00000,00000,00000,0000
Odpisy 8 1868 1868 1871 3650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1868 1868 1871 3650,0000
Osobné náklady 7 2916 8626 5586 1520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 760827,001 1041 593699,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 10220 91621 4877 8332 687
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65310,57050,55750,38250,6181
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,210,89380,76860,70110,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 23,340,00000,00000,00000,3152
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,205,115,213,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,512,332,322,690,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,220,91580,78580,70110,4602
Pohľadávky z obchodného styku 8 7199 08212 50111 8898 502
Pohotová likvidita II. stupeň 2,021,981,231,281,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7623-0,8469-0,6007-0,7269-0,6551
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,3614,8724,4635,3472,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50210,51690,66510,72200,5951
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,011,071,992,601,47
Pridaná hodnota 23 33835 06534 18220 18510 283
Primárna platobná neschopnosť 3,882,932,290,91590,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,431,330,85250,72621,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,401,932,725,554,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,401,932,725,554,21
Služby 23 78223 13430 96816 18712 524
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 933109 239119 58196 19131 943
Spotreba materiálu… 7 6189 84419 68516 10820 095
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 67810 30624 96426 7318 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 55 73868 04384 83552 48042 902
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 55 73868 04384 83552 48042 902
Účtovný cash flow 67 87962 31666 66536 79219 743
Úročený dlh 4 67810 30624 96426 7318 405
Úrokové krytie 1,934,837,339,1810,92
Vlastné imanie 51 74452 77340 04326 74312 934
Všetky záväzky 52 18956 46679 53869 44819 009
Výsledok hospodárenia 7 17321 09821 06511 1474 512
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 17321 09821 06511 1474 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 916,0012 73013 3006 4682 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 78413 3006 4687 34028,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 57916 05317 2468 5153 542
Zásoby 838,00815,000,00000,00000,0000
Záväzky 52 18956 46679 53869 44819 009
Záväzky z obchodného styku 33 85126 64428 60810 8890,0000
Zisk pred zdanením 2 57916 05317 2468 5153 542
Zmena EBIT 0,29321,012,090,901772,15