TOP ACCOUNTING SERVICES, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 158 965128 702142 36984 49825 350
Bankové úvery 813,000,00000,0000114,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,61830,77100,98220,90520,5428
Bežné bankové úvery 813,000,00000,0000114,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000031,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000165,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,5026,853,94-9,88-2,17
Celkové tržby 47 49655 56529 013359 7420,0000
Celkový dlh 204 444123 921113 54694 01247 037
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 482-1 284-955,00-470,00-2 260
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,06-0,44660,23570,01640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 5051 284955,00584,002 260
Čistý cash flow 3 301329,00371,0023,002 260
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -50 378-24 8188 7657 57313 105
Čistý zisk -50 378-24 8186 8375 90713 105
Čistý zisk v minulom roku -23 9246 8375 9076 596-2 208
Cudzie zdroje 45 479-4 616-28 8239 51421 687
Daň z príjmov 0,00000,00001 9281 6660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 9281 6661 8600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 9281 6660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 824,90622,801 97885,40354,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 812,63616,131 97885,40354,48
Doba obratu aktív 1 234964,452 67086,00389,18
Doba obratu pohľadávok 824,90622,801 97885,40354,48
Doba obratu zásob 9 96710 9940,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 179 624121 5360,00000,00001 703
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 574928,212 11794,89716,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 42 68213 1980,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -23 9248 7657 5738 456-2 208
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -50 378-24 8188 7657 57313 105
EBITDA -49 981-26 0728 9637 88313 301
EBITDA marža -1,05-0,46920,30890,02190,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -49 981-26 0728 9637 88313 301
Finančná páka -3,5027,884,94-8,88-1,17
Finančné účty 8 5051 284955,00584,002 260
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,2861-0,0359-0,20250,11260,8555
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,28610,03590,2025-0,1126-0,8555
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -50 164-22 7818 7657 57213 105
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,280,96240,79291,101,84
Krátkodobé finančné výpomoci 210,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 106 24583 110105 49183 91423 090
Krátkodobé záväzky 202 754123 867112 88093 23246 701
Náklady na predaný tovar 40 57073 82518 072351 85910 008
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 412,00372,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 32 96533 07231 5000,00000,0000
Obežný majetok 126 00095 599110 86984 49825 350
Obrat aktív 0,29570,37850,13674,240,9379
Obrat neobežného majetku 1,431,470,61800,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,37310,50950,17564,240,9379
Odpisy 214,00286,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 107,00143,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 107,00143,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 56 4053,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 233,00189,00198,00311,00196,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 50,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 48 17813 4511 338578,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -50 164-24 5326 8375 90713 105
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,13-5,380,2372-0,6284-0,6043
Podiel EBIT k aktívam -0,3169-0,19280,06160,08960,5170
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3169-0,19310,06160,08960,5170
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,15-5,310,2972-0,8671-0,6138
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 8,76-0,00010,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 15,63-67,520,00000,00001,38
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,1142-8 3720,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,1138-86,910,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 104 66582 220105 49183 91423 090
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56310,68070,94300,90520,5428
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,78-14,03-77,69413,659,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,290,96290,79751,111,86
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,5026,853,94-9,88-2,17
Pridaná hodnota 6 441-25 1171 3946 77913 767
Rentabilita aktív, ROA -0,3169-0,19280,04800,06990,5170
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,11-5,380,2372-0,6209-0,6043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,09-4,7512,6711,933,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,09-4,7512,6711,933,54
Služby 28 30634 42815 196351 0788 620
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 158 965128 702142 36984 49825 350
Spotreba materiálu… 12 33744 1422 876781,001 388
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 0230,00000,0000114,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 01150 44819 466358 63823 775
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 7400,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 11513 6990,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 89635 00919 466358 63823 775
Účtovný cash flow 3 301329,00371,0023,002 260
Úročený dlh 1 0230,00000,0000114,000,0000
Vlastné imanie -45 4794 61628 823-9 514-21 687
Všetky záväzky 204 444123 921113 54694 01247 037
Výsledok hospodárenia -50 195-24 6188 9637 88313 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -50 195-24 6188 9637 88313 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -50 378-24 8186 8375 90713 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -23 9246 8375 9076 596-2 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50 378-24 8188 7657 57313 105
Zásoby 11 25011 2054 4230,00000,0000
Záväzky 204 444123 921113 54694 01247 037
Záväzky z obchodného styku 48 17813 4511 338578,000,0000
Zisk pred zdanením -50 378-24 8188 7657 57313 105
Zmena EBIT 2,11-2,831,160,8956-5,94
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 485,005 1170,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 485,005 1170,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Reklamná a propagačná činnosť
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a organizovanie výstav v rozsahu..
Sekretárske služby
Sťahovanie bytových a kancelárskych zariadení bez dopravy
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Preklady a tlmočenie v rozsahu voľnej živnosti
Čistiace a upratovacie práce s výnimkou chemického čistenia, dezinfekcie, dezinsekcie..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Maliarske a natieračské práce
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Montáž sadrokartónu
Kladenie textilných dlážkových krytín
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou lepením
Vedenie účtovníctva
Optimalizácia prepravných ciest