EURO BOVIMPORT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 228 364173 581230 890184 639136 550
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000013,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,66120,61320,67330,65221,11
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000013,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 315277,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,240,3475-8,98-0,5425-0,1701
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -66,47-6,88-416,2763,832,82
Celkové tržby 0,00005 00083 44098 3350,0000
Celkový dlh 231 852203 083231 446181 791100 766
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 658-30 966-20 715-25 707-6 074
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-5,98-0,0408-0,35160,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 78539 09328 84233 8346 087
Čistý cash flow -11 30810 251-4 9921 5456 087
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -977,00-28 947-2 445-33 61126 154
Čistý zisk -977,00-29 907-3 405-34 57126 154
Čistý zisk v minulom roku -29 907-3 405-34 5711 63229 753
Cudzie zdroje 3 48829 502556,00-2 848-35 784
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00005 795529,081 565298,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004 260439,151 1880,0000
Doba obratu aktív 0,000012 6711 0103 735472,37
Doba obratu pohľadávok 0,00005 795529,081 565298,39
Doba obratu zásob 0,00000,000028,5551,56177,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 0541 481262,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000014 232976,893 513348,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000978,531 1990,0000
EBIT v minulom roku -28 947-2 445-33 6113 56529 753
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -977,00-28 947-2 445-33 61126 154
EBITDA -977,0023 103-2 327-17 04532 162
EBITDA marža 0,00004,62-0,0279-0,17330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -977,0023 103-2 327-17 04532 162
Finančná páka -65,47-5,88-415,2764,833,82
Finančné účty 27 78539 09328 84233 8346 087
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -977,0023 045-2 445141 83432 014
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97971,120,96720,94060,7378
Krátkodobé finančné výpomoci 8 1278 1278 1278 1270,0000
Krátkodobé pohľadávky 119 48179 386120 95077 36786 258
Krátkodobé záväzky 223 725194 956223 319173 664100 753
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000973,000,0000
Náklady na predaný tovar 812,007 41183 69060 543120 361
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000077 30042 80040 126
Neobežný majetok 75 05249 05675 05266 07724 380
Obežný majetok 153 312124 525155 838117 247111 893
Obrat aktív 0,00000,02880,36140,09770,7727
Obrat neobežného majetku 0,00000,10191,110,27304,33
Obrat obežného majetku 0,00000,04020,53540,15390,9430
Obrat zásob 0,00000,000012,797,082,05
Odpisy 0,000051 9920,000055 7605 860
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000025 9960,000027 8805 860
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000025 9960,000027 8800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000058,00118,00121,00148,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 215 614187 272207 234140 5870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -977,0022 085-3 40521 18932 014
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,21061,40-0,4497-3,150,7306
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,21061,35-0,3229-3,060,7306
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00002,05-0,05980,01570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-0,0032-0,9930-0,1061
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,04640,0000-0,7622-2,53
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00002,05-0,05980,08560,0577
Pohľadávky z obchodného styku 96 39058 350100 39058 7180,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63520,58340,64720,61890,9192
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,30852,88-0,1114-1,84-5,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,021,171,000,98460,7379
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -66,47-6,88-416,2763,832,82
Pridaná hodnota -812,00-2 411-250,00-42 501-14 848
Primárna platobná neschopnosť 2,243,212,062,390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28011,016,12-12,140,7309
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -237,318,79-99,46-10,673,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -237,318,79-99,46-10,673,13
Služby 50,006 5295 89716 17999 294
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 228 364173 581230 890184 639136 550
Spotreba materiálu… 762,00882,00493,001 564489,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 1278 1278 1278 12713,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00005 00083 44097 542105 513
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000079 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000083 44010 00043 001
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00005 0000,00008 04262 512
Účtovný cash flow -11 30810 251-4 9921 5456 087
Úročený dlh 8 1278 1278 1278 12713,00
Vlastné imanie -3 488-29 502-556,002 84835 784
Všetky záväzky 231 852203 083231 446181 791100 766
Výsledok hospodárenia -977,00-28 889-2 327-33 48326 302
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -977,00-28 889-2 327-33 48326 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -977,00-29 907-3 405-34 57126 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 907-3 405-34 5711 63229 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -977,00-28 947-2 445-33 61126 154
Zásoby 6 0466 0466 0466 04619 548
Záväzky 231 852203 083231 446181 791100 766
Záväzky z obchodného styku 215 614187 272207 234140 5870,0000
Zisk pred zdanením -977,00-28 947-2 445-33 61126 154
Zmena EBIT 0,033811,840,0727-9,430,8790
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000019 548
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000019 548
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000040 1780,0000