RADVIL - STAV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 943 248578 593636 701806 551421 662
Bankové úvery 534 38095 965156 679209 8702 400
Bežná likvidita III. stupeň 0,28490,66740,58430,58621,22
Bežné bankové úvery 500 000406,00700,0080,002 400
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 018
Časové rozlíšenie pasív 1 016 3300,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,14-1,580,0825-0,3416-0,0634
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,100,0436-0,00880,05040,0154
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,2660,0113,159,525,12
Celkové tržby 1 101 538124 000240 166833 8160,0000
Celkový dlh 3 699 362569 110591 706729 867352 770
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 623 20580 30442 58177 058-1 970
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 631 508144 110129 098132 8124 370
Čistý cash flow 487 39815 012-3 71426 1954 370
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -251 717-21 009-12 99171 50024 202
Čistý zisk -281 460-35 947-31 64840 39014 841
Čistý zisk v minulom roku -35 947-31 64840 390-32 59416 270
Cudzie zdroje -227 556-9 483-44 995-76 684-68 892
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 34 38095 559155 979209 7900,0000
Dlhodobý dlh 34 38095 559155 979209 7900,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 253,11467,82171,7093,52129,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 252,29461,26168,2692,24127,95
Doba obratu aktív 1 8181 703971,62474,04200,45
Doba obratu pohľadávok 253,11467,82171,7093,52129,42
Doba obratu zásob 0,00002 31543,7910,8739,99
Doba splácania záväzkov 0,000061 9971 429439,09147,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 162,291 014640,68305,52134,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000045 285934,57267,550,0000
EBIT v minulom roku -21 009-12 99171 500-16 48318 557
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -251 717-21 009-12 99171 50024 202
EBITDA 511 230218 758227 042291 60370 875
EBITDA marža 0,46411,760,94540,34970,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 511 230218 758227 042291 60370 875
Finančná páka 21,7261,0114,1510,526,12
Finančné účty 631 508144 110129 098132 8124 370
Hrubá marža 0,71910,93850,53820,19820,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 501 465218 059226 077286 63370 192
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08930,59540,65940,64450,6723
Krátkodobé finančné výpomoci 2 720 333128 44915 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 688 206158 931112 517159 119272 244
Krátkodobé záväzky 441 246344 468419 832519 835283 485
Krytie dlhovej služby 0,488715,6512,8310,337,57
Nákladové úroky 29 74313 97817 69728 2309 361
Nákladové úroky v minulom roku 13 97817 69728 23013 2312 287
Náklady na predaný tovar 200 2917 623109 924455 775702 780
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 028107 221432 122651 686
Neobežný majetok 3 610 669262 687382 221501 75572 625
Obežný majetok 1 332 579315 906254 480304 796348 019
Obrat aktív 0,20080,21430,37570,77001,82
Obrat neobežného majetku 0,27490,47200,62581,2410,57
Obrat obežného majetku 0,74470,39250,93992,042,21
Obrat zásob 0,00000,15768,3333,599,13
Odpisy 756 216239 068239 068215 13441 504
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 378 108119 534119 534107 56741 504
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 378 108119 534119 534107 5670,0000
Osobné náklady 57 7048 5188 0228 1170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 765699,00965,004 970683,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 426 924251 611274 537316 7520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 474 756203 121207 420255 52456 345
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000057,391,210,38240,0925
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,7313,6616,1120,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97320,47000,52310,74021,57
Pohľadávky z obchodného styku 685 978156 703110 263156 938269 159
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28210,64020,55480,56150,9711
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4669-0,631712,11-2,93-15,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,391,07-0,20990,92790,4668
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,65840,38790,26960,26020,0057
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74840,98360,92930,90490,8366
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,2660,0113,159,525,12
Pridaná hodnota 792 127116 377129 259165 25565 027
Primárna platobná neschopnosť 0,62241,612,492,020,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,24-3,79-0,70340,52670,2154
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,242,602,612,504,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,242,602,612,504,98
Služby 9 3714 4552 53814 16338 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 943 248578 593636 701806 551421 662
Spotreba materiálu… 190 9201 140165,009 49012 324
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 254 713224 414171 679209 8702 400
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 992 418124 000239 183621 030767 807
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000109 183463 697734 526
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 992 418124 000130 000157 33333 281
Účtovný cash flow 487 39815 012-3 71426 1954 370
Úročený dlh 3 254 713224 414171 679209 8702 400
Úrokové krytie -8,46-1,50-0,73412,532,59
Vlastné imanie 227 5569 48344 99576 68468 892
Všetky záväzky 3 699 362569 110591 706729 867352 770
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 016 3300,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -244 986-20 310-12 02676 46929 371
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -244 986-20 310-12 02676 46929 371
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -281 460-35 947-31 64840 39014 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -35 947-31 64840 390-32 59416 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -281 460-34 987-30 68843 27019 327
Zásoby 12 86512 86512 86512 86571 405
Záväzky 3 699 362569 110591 706729 867352 770
Záväzky z obchodného styku 426 924251 611274 537316 7520,0000
Zisk pred zdanením -281 460-34 987-30 68843 27019 327
Zmena EBIT 11,981,62-0,1817-4,341,30

Činnosti firmy
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Demolácie, búracie a zemné práce a príprava staveniska
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Faktoring a forfaiting
Prenájom jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel
Výsadba verejnej zelene
Prenájom stavebných mechanizmov
Prenájom a leasing priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prevádzkovanie fitness a solária
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských..
Montáž závesných podhľadov a priečok montovaných suchou cestou z hotových dielcov
Prenájom tovaru osobnej potreby
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vedenie účtovnej evidencie
Reklamná a propagačná činnosť
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových..
Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod..
Prevádzkovanie tenisových kurtov a športových areálov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu..
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Zásielkový predaj
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Maliarske, natieračské a sklenárske práce