TIMAD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 125 569213 666154 218127 351181 325
Bežná likvidita III. stupeň 231,6810,6914,9912,57588,72
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000018,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4093-0,8426-0,7482-0,8695-0,0614
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 93,968,1410,4310,0336,02
Celkové tržby 275 259345 853288 208240 0820,0000
Celkový dlh 1 14220 59510 69110 532708,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 927-162 685-107 385-101 577-11 094
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,42200,53430,46930,45210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 927162 685107 385101 57711 094
Čistý cash flow 50 927162 685107 385101 57711 094
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 148 409235 034174 062139 45271 748
Čistý zisk 116 156184 800135 256108 54871 748
Čistý zisk v minulom roku 184 800135 256108 54875 038100 528
Cudzie zdroje -124 427-193 071-143 527-116 819-180 617
Daň z príjmov 32 25350 23438 80630 9040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 50 23438 80630 90421 1850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 25350 23438 80630 9040,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,9853,8059,3139,18336,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,2423,6533,4036,7234,67
Doba obratu aktív 166,51225,49195,31193,61358,22
Doba obratu pohľadávok 98,9853,8059,3139,18336,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,718721,1013,0315,400,6085
EBIT v minulom roku 235 034174 062139 45296 223100 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 148 409235 034174 062139 45271 748
EBITDA 148 613235 206174 055139 42292 170
EBITDA marža 0,53990,68010,60390,58070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 148 613235 206174 055139 42292 170
Finančná páka 1,011,111,071,091,00
Finančné účty 50 927162 685107 385101 57711 094
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9909-0,9036-0,9307-0,9173-0,9961
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99090,90360,93070,91730,9961
Hrubá marža 0,54980,68620,61040,58500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 148 409235 022174 052139 42192 117
Krátkodobé pohľadávky 74 64250 98146 83325 774170 213
Krátkodobé záväzky 542,0019 99510 29110 132308,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 175,004 0262 119159,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000022,00
Náklady na predaný tovar 123 915108 514112 27799 64092 001
Obežný majetok 125 569213 666154 218127 351181 307
Obrat aktív 2,191,621,871,891,02
Obrat obežného majetku 2,191,621,871,891,02
Ostatné náklady na finančnú činnosť 204,00184,003,001,000053,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116 156184 800135 256108 54871 748
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,93350,95720,94240,92920,3972
Podiel EBIT k aktívam 1,181,101,131,100,3957
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,181,101,131,100,3957
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,191,211,211,190,3964
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40560,76140,69630,79760,0612
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,01
Pohľadávky z obchodného styku 25 06622 41426 37524 15217 551
Pohotová likvidita II. stupeň 231,6810,6914,9912,57588,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,44-1,19-1,34-1,15-16,28
Pridaná hodnota 151 344237 339175 931140 44292 757
Rentabilita aktív, ROA 0,92500,86490,87700,85240,3957
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,93350,95720,94240,92920,3972
Rýchla likvidita I. stupeň 93,968,1410,4310,0336,02
Služby 123 678108 247111 99899 42491 834
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 569213 666154 218127 351181 325
Spotreba materiálu… 237,00267,00279,00216,00167,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 275 259345 853288 208240 082184 758
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 275 259345 853288 208240 082184 758
Účtovný cash flow 50 927162 685107 385101 57711 094
Vlastné imanie 124 427193 071143 527116 819180 617
Všetky záväzky 1 14220 59510 69110 532708,00
Výsledok hospodárenia 148 613235 206174 055139 42292 170
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 148 613235 206174 055139 42292 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 156184 800135 256108 54871 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 184 800135 256108 54875 038100 528
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 148 409235 034174 062139 45293 180
Záväzky 1 14220 59510 69110 532708,00
Záväzky z obchodného styku 175,004 0262 119159,000,0000
Zisk pred zdanením 148 409235 034174 062139 45293 180
Zmena EBIT 0,63141,351,251,450,7136