SUBU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 160 111185 047224 655264 246141 439
Bankové úvery 104 622119 748134 874150 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,85811,811,371,430,2062
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5442-0,5703-0,7437-1,78-0,2540
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56031,450,70540,88420,0857
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,692,954,145,963,67
Celkové tržby 63 21341 16990 65952 8880,0000
Celkový dlh 131 963138 204180 952226 278111 153
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 89 30393 034102 37082 556-7 693
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 31926 71432 50467 4447 693
Čistý cash flow 15 31926 71432 50467 4447 693
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 5017 33511 1325 564912,00
Čistý zisk 1 3053 1405 7353 670280,00
Čistý zisk v minulom roku 3 1405 7353 6704 0121 013
Cudzie zdroje -28 148-46 843-43 703-37 968-30 286
Daň z príjmov 347,00960,001 6181 0350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 6181 0351 1320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 347,00960,001 6181 0350,0000
Dlhodobé bankové úvery 104 622119 748134 874150 0000,0000
Dlhodobý dlh 104 622119 748134 874150 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,1058,79162,88287,27216,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,0657,92162,88355,46216,78
Doba obratu aktív 1 4971 6471 1941 8242 833
Doba obratu pohľadávok 76,1058,79162,88287,27216,78
Doba splácania záväzkov 0,000070 9100,000035 3772 494
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 255,58164,29244,96526,421 799
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000025 3080,000030 6680,0000
EBIT v minulom roku 7 33511 1325 5645 2791 984
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 5017 33511 1325 564912,00
EBITDA 12 15720 8649 79216 6005 080
EBITDA marža 0,19230,50680,10800,31390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 15720 8649 79216 6005 080
Finančná páka 5,693,955,146,964,67
Finančné účty 15 31926 71432 50467 4447 693
Hrubá marža 0,23440,60450,13220,36730,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 60 04520 40753 03014 7034 814
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17080,09970,20510,28870,6350
Krátkodobé pohľadávky 8 1416 60430 63941 62510 823
Krátkodobé záväzky 27 34118 45646 07876 27889 813
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 4836 58735 00466 1260,0000
Krytie dlhovej služby 4,276,452,5919,328,04
Nákladové úroky 2 8493 2353 779859,00632,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 2353 779859,00135,00971,00
Náklady na predaný tovar 24 22916 11656 67233 46313 143
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000095,000,0000787,0037,00
Neobežný majetok 136 651151 729161 512155 177122 923
Obežný majetok 23 46033 31863 143109 06918 516
Obrat obežného majetku 1,661,231,090,48490,9842
Odpisy 12 54713 06011 8079 1393 819
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 54713 06011 8079 1393 819
Osobné náklady 0,00000,00000,000086,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 444,00457,00762,001 897266,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 85216 20017 54212 8094 099
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,24230,64890,35851,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000261,980,000024,680,3865
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000225,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,911,022,111,33
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,39230,65150,47341,280,4222
Pohľadávky z obchodného styku 8 1376 50730 63951 50510 823
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85811,811,371,430,2062
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,84-1,75-1,34-0,5630-3,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,388,268,6078,5112,17
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,65340,64710,60040,56770,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82420,74690,80550,85630,7859
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,692,954,145,963,67
Pridaná hodnota 14 81824 88811 98719 4255 080
Primárna platobná neschopnosť 1,901,011,141,280,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56031,450,70540,88420,0857
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,856,6218,4813,6321,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,856,6218,4813,6321,88
Služby 15 6457 22225 06022 9219 775
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 160 111185 047224 655264 246141 439
Spotreba materiálu… 8 5848 79931 6129 7553 331
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 104 622119 748134 874150 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 21341 00490 65952 88818 223
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 1660,000022 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000811,0044,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 04741 00468 65952 07718 179
Účtovný cash flow 15 31926 71432 50467 4447 693
Úročený dlh 104 622119 748134 874150 0000,0000
Úrokové krytie 1,582,272,956,481,44
Vlastné imanie 28 14846 84343 70337 96830 286
Všetky záväzky 131 963138 204180 952226 278111 153
Výsledok hospodárenia 4 9457 80411 8947 4611 261
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 9457 80411 8947 4611 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 3053 1405 7353 670280,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 1405 7353 6704 0121 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 6524 1007 3534 705363,00
Záväzky 131 963138 204180 952226 278111 153
Záväzky z obchodného styku 15 4836 58735 00466 1260,0000
Zisk pred zdanením 1 6524 1007 3534 705363,00
Zmena EBIT 0,61360,65892,001,050,4597
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 8310,00008 0910,00000,0000