H-IMPEX 2007 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 81 39629 41430 9450,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,1920,864,290,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0313-0,8412-0,03950,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,037316,714,420,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84070,05040,30390,00000,0000
Celkové tržby 114 4323 1940,00000,00000,0000
Celkový dlh 37 1771 4107 2120,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 385-23 5576 0620,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 38523 557938,000,00000,0000
Čistý cash flow 1 38523 557938,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 162996,0012,000,00000,0000
Čistý zisk 16 21536,0012,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 36,004 2355 6530,00000,0000
Cudzie zdroje -44 219-28 004-23 7330,00000,0000
Daň z príjmov 3 624960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 1950,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 624960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 255,21669,32111,900,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 236,92651,03111,790,00000,0000
Doba obratu aktív 259,633 361115,400,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 255,21669,32111,900,00000,0000
Doba splácania záväzkov 180,200,00000,80210,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 118,58161,130,79060,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 162,630,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 996,005 4305 6530,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 162996,0012,000,00000,0000
EBITDA 23 3931 7351 3780,00000,0000
EBITDA marža 0,20440,54320,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 3931 7351 3780,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,18270,96390,00000,00000,0000
Finančná páka 1,841,051,300,00000,0000
Finančné účty 1 38523 557938,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5433-0,9521-0,76690,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54330,95210,76690,00000,0000
Hrubá marža 0,20440,56200,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 0271 4911 1520,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00007 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 80 0115 85730 0070,00000,0000
Krátkodobé záväzky 37 1771 410212,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 553450,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 72,420,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 323,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 91 0391 39996 4720,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75 3040,000060 9750,00000,0000
Obežný majetok 81 39629 41430 9450,00000,0000
Obrat aktív 1,410,10863,160,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,410,10863,160,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 366,00244,00226,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 21536,0012,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01700,80090,03030,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01217,380,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01217,380,00960,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 74 2765 69729 9770,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,1920,864,290,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,93-1,19-25,300,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,290,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84070,05040,30390,00000,0000
Pridaná hodnota 23 3931 7951 4070,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,037316,710,13010,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,590,81275,230,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,590,81275,230,00000,0000
Služby 15 7351 39931 9100,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81 39629 41430 9450,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00003 5870,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00007 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 4323 19497 8790,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000063 3820,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 114 4323 19434 4970,00000,0000
Účtovný cash flow 1 38523 557938,000,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,00007 0000,00000,0000
Úrokové krytie 62,420,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 44 21928 00423 7330,00000,0000
Všetky záväzky 37 1771 4107 2120,00000,0000
Výsledok hospodárenia 23 3931 7351 3780,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 3931 7351 3780,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 21536,0012,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36,004 2355 6530,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 839996,0016,000,00000,0000
Záväzky 37 1771 4107 2120,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 33 553450,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 19 839996,0016,000,00000,0000
Zmena EBIT 20,240,18340,00210,00000,0000