AMADO PLUS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 0,0000279 610250 293399 0540,0000
Bankové úvery 0,00000,0000157 137157 1370,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,54400,29050,30320,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,0000157 137157 1370,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000015 63615 63615 6360,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,14533,31-2,480,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0358-0,85210,12490,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000016,9021,3457,690,0000
Celkové tržby 0,0000144 279161 514174 1220,0000
Celkový dlh 0,0000249 229224 153376 8840,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000183 439179 527208 7210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00005 5643 42138 2270,0000
Čistý cash flow 0,00002 143-34 80616 1860,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00004 2403 9714 5230,0000
Čistý zisk 0,00004 2403 9714 5190,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00003 9714 5194 4340,0000
Cudzie zdroje 0,0000-14 744-10 504-6 5330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000355,58505,49438,780,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000331,71464,05424,750,0000
Doba obratu aktív 0,0000751,312 1042 3450,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000355,58505,49438,780,0000
Doba obratu zásob 0,0000127,50343,05208,160,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 2722 3354 4970,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000160,86343,39761,560,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000581,25792,43465,160,0000
EBIT v minulom roku 0,00003 9714 52329 9480,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00004 2403 9714 5230,0000
EBITDA 0,0000128 791206 898207 6760,0000
EBITDA marža 0,00000,89271,281,190,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000128 791206 898207 6760,0000
Finančná páka 0,000018,9623,8361,080,0000
Finančné účty 0,00005 5643 42138 2270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000128 613206 768207 3200,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000189 00325 81189 8110,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000132 33460 12674 6810,0000
Krátkodobé záväzky 0,000059 86540 845129 6190,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000051 9190,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00004,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004,0025 5140,0000
Náklady na predaný tovar 0,000073 74939 40155 2460,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000017 1776 38410 5210,0000
Neobežný majetok 0,0000135 711180 747280 1460,0000
Obežný majetok 0,0000143 89969 546118 9080,0000
Obrat neobežného majetku 0,00001,000,24020,22180,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,94400,62430,52250,0000
Obrat zásob 0,00002,861,061,750,0000
Odpisy 0,0000124 372202 798202 7980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000062 186101 399101 3990,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000062 186101 399101 3990,0000
Osobné náklady 0,0000561,0012 3839 1980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000178,00130,00356,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000027 35413 86013 4080,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000128 612206 769207 3170,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00903,081,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00003,610,62880,65360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000110,680,32420,74770,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0158-0,80170,26050,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000123 45055 19672 2940,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,52130,26540,28790,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-6,880,3018-0,40360,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00004 0470,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,67600,73090,61880,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,89130,89560,94440,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000016,9021,3457,690,0000
Pridaná hodnota 0,000062 0904 0146 8770,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,28760,37800,69170,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00001,941,081,810,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00001,941,081,810,0000
Služby 0,000029 8716 00213 1090,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000279 610250 293399 0540,0000
Spotreba materiálu… 0,000026 70127 01531 6160,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000189 003182 948246 9480,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000135 83943 41562 1240,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000014 5957 61510 2020,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000121 24435 80051 9220,0000
Účtovný cash flow 0,00002 143-34 80616 1860,0000
Úročený dlh 0,0000189 003182 948246 9480,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00001 1310,0000
Vlastné imanie 0,000014 74410 5046 5330,0000
Všetky záväzky 0,0000249 229224 153376 8840,0000
Výsledok hospodárenia 0,00004 4194 1004 8780,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00004 4194 1004 8780,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00004 2403 9714 5190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00003 9714 5194 4340,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00004 2403 9714 5190,0000
Zásoby 0,00006 0006 0006 0000,0000
Záväzky 0,0000249 229224 153376 8840,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000027 35413 86013 4080,0000
Zisk pred zdanením 0,00004 2403 9714 5190,0000
Zmena EBIT 0,00001,070,87800,15100,0000

Činnosti firmy
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na trhoch a ambulantný predaj
Skladovanie mimo prevádzky verejného skladu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Upratovacie práce
Výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov /panely a kvádre/
Výroba bezvaječných cestovín
Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Výroba hroznového a ovocného vína
Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá
Výcvik psov
Montáž sadrokartónu
Kladenie dlážkových krytín gumových a kobercových
Výroba kovového nábytku
Výroba drevených obalov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
Zásielkový predaj
Reklamné činnosti
Montáž ťažných zariadení
Aplikácia antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov,..
Diagnostika bez zásahu do motorového vozidla (ak nebude spojená s opravou)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny,..
Zámočnícke práce
Poskytovanie celodennej starostlivosti o starších ľudí a deti mimo právny rámec..
Výroba posteľného prádla
Opravy pracovných strojov
Obkladanie stien suchým spôsobom
Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Mechanická úprava kovov a plechov /ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru/
Demolácia, búracie práce a príprava staveniska, terénne úpravy
Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
Ošetrovanie, renovácia, čistenie exteriérov, interiérov a agregátov motorových..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel
Baliace činnosti
Opravy cestných motorových vozidiel
Propagačná činnosť
Ťažba dreva
Príprava pôdy, orba, sejba a zber úrody