AM Consult, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 31 46140 20365 50530 1910,0000
Časové rozlíšenie aktív 294,00149,00268,00134,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18444,980,2593-2,880,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 73,3879,0936,6710,080,0000
Celkové tržby 1 1124 4535 1520,00000,0000
Celkový dlh 31 03839 70163 76627 4650,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 502-5 580-8 081-7 8470,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -14,46-8,14-3,590,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 5025 5808 0817 8470,0000
Čistý cash flow -78,00-2 501-451,007 8470,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 119-35 277-17 512-7 3040,0000
Čistý zisk -16 079-36 237-18 472-7 3040,0000
Čistý zisk v minulom roku -36 237-18 472-12 515-14 1990,0000
Cudzie zdroje -423,00-502,00-1 739-2 7260,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000132,90950,870,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00005 3116 5700,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000132,90950,870,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00002 3700,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00005 2456 3960,00000,0000
EBIT v minulom roku -35 277-17 512-11 555-14 1990,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 119-35 277-17 512-7 3040,0000
EBITDA 1 171-6 773228,00-1 5330,0000
EBITDA marža 1,05-1,520,04430,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 171-6 773228,00-1 5330,0000
Finančná páka 74,3880,0937,6711,080,0000
Finančné účty 5 5025 5808 0817 8470,0000
Hrubá marža -6,27-4,76-1,830,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 123-6 860144,00-1 6020,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98660,98750,97350,90310,0000
Krátkodobé pohľadávky 559,001 0069 480546,000,0000
Krátkodobé záväzky 31 03839 70163 76627 2650,0000
Náklady na predaný tovar 6 96723 97713 0904 1990,0000
Neobežný majetok 25 10633 46847 67621 6640,0000
Obežný majetok 6 0616 58617 5618 3930,0000
Odpisy 16 72428 41617 6565 7020,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 36214 2088 8285 7020,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 36214 2088 8280,00000,0000
Osobné náklady 0,0000746,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0087,0084,0069,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 67,00149,00132,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 645,00-7 821-816,00-1 6020,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -38,01-72,19-10,62-2,680,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,4806-0,8775-0,2673-0,24190,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4806-0,8775-0,2673-0,24190,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -35,74-70,27-10,07-2,500,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0701-0,5616-0,08750,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-28,440,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4166-0,7275-0,5353-0,73640,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-0,9052-0,12390,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,420,20073,86-0,34740,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98660,98750,97350,90970,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 73,3879,0936,6710,080,0000
Pridaná hodnota -6 967-21 214-9 451-4 1990,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5111-0,9014-0,2820-0,24190,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -38,01-72,19-10,62-2,680,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,51-5,86279,68-17,920,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,51-5,86279,68-17,920,0000
Služby 6 44821 84712 0222 6110,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 46140 20365 50530 1910,0000
Spotreba materiálu… 519,002 1301 0681 5880,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 518,002 7633 6390,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 518,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 7633 6390,00000,0000
Účtovný cash flow -78,00-2 501-451,007 8470,0000
Vlastné imanie 423,00502,001 7392 7260,0000
Všetky záväzky 31 03839 70163 76627 4650,0000
Výsledok hospodárenia -15 035-35 189-17 428-7 2350,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 035-35 189-17 428-7 2350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 079-36 237-18 472-7 3040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -36 237-18 472-12 515-14 1990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 119-35 277-17 512-7 3040,0000
Záväzky 31 03839 70163 76627 4650,0000
Záväzky z obchodného styku 67,00149,00132,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -15 119-35 277-17 512-7 3040,0000
Zmena EBIT 0,42862,011,520,51440,0000