JAGR INVEST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 51 78951 79051 7900,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,73-1,96-1,710,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,2714,2512,370,00000,0000
Celkový dlh 49 35448 39547 9150,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 637-6 638-6 6380,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6376 6386 6380,00000,0000
Čistý cash flow 6 6376 6386 6380,00000,0000
Čistý zisk -480,00-480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 435-3 395-3 8750,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Finančná páka 21,2715,2513,370,00000,0000
Finančné účty 6 6376 6386 6380,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95300,93440,92520,00000,0000
Krátkodobé záväzky 49 35448 39547 9150,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 47 91447 9150,00000,00000,0000
Neobežný majetok 45 15245 15245 1520,00000,0000
Obežný majetok 6 6376 6386 6380,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-480,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3669-0,5114-0,58380,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95300,93440,92520,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,2714,2512,370,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 78951 79051 7900,00000,0000
Účtovný cash flow 6 6376 6386 6380,00000,0000
Vlastné imanie 2 4353 3953 8750,00000,0000
Všetky záväzky 49 35448 39547 9150,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 49 35448 39547 9150,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 47 91447 9150,00000,00000,0000