Metalclean s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 164 43528 13828 33466 502258 854
Bankové úvery -5 897171,00171,0014 7060,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64120,24160,22890,57940,9354
Bežné bankové úvery 14 460171,00171,0014 7060,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 5891 145883,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0610-0,17290,00470,12221,77
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,29-1,34-1,56-4,00-27,92
Celkové tržby 324 164129 71878 42259 2090,0000
Celkový dlh 236 232111 32179 27488 634268 470
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 47919 5511 41315 689-17 035
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -4 376-14 3803 7583 51717 035
Čistý cash flow -4 376-14 380241,002 70517 035
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 146-29 402-25 945-14 43322 730
Čistý zisk 2 006-32 243-28 807-18 17322 730
Čistý zisk v minulom roku -32 243-28 807-18 173-11 26328 556
Cudzie zdroje 71 79783 18350 94022 1329 616
Daň z príjmov 2 090960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,0013 9410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 090960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery -20 3570,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh -20 3570,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 189,03109,7045,14335,77273,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 174,4393,6923,03212,55273,86
Doba obratu aktív 185,6679,17136,06586,14434,65
Doba obratu pohľadávok 189,03109,7045,14335,77273,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 345
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 265,11272,08284,58481,18448,79
EBIT v minulom roku -29 402-25 945-14 4334 43928 556
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 146-29 402-25 945-14 43322 730
EBITDA 8 779-19 055-4 4279 76326 474
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 779-19 055-4 4279 76326 474
Efektívna daňová sadzba 0,5103-0,0307-0,0345-0,05580,0000
Finančná páka -2,29-0,3383-0,5562-3,00-26,92
Finančné účty -4 376-14 3803 7583 51717 035
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,43662,961,800,33280,0371
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4366-2,96-1,80-0,3328-0,0371
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 283-19 348-797,008 75026 115
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,433,442,090,82091,03
Krátkodobé finančné výpomoci 5 0005 0005 0004 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 167 41638 9869 40138 096163 096
Krátkodobé záväzky 234 80096 69659 26454 594267 275
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 128 02640 1170,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 4,28-10,13-2,333,510,0000
Nákladové úroky 2 0501 8811 9022 7800,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 8811 9022 7801 7610,0000
Náklady na predaný tovar 299 633147 45788 25529 24872 514
Neobežný majetok 1 3953 53213 58623 7448 841
Obežný majetok 163 04024 60613 15941 613249 130
Obrat aktív 1,974,612,680,62270,8397
Obrat neobežného majetku 231,7436,735,591,7424,59
Obrat obežného majetku 1,985,275,780,99520,8725
Odpisy 2 13710 05420 72825 4303 385
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 13710 05410 36412 7153 385
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000010 36412 7150,0000
Osobné náklady 9 7040,00001 80113 7380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 496,00293,001 1921 013359,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 1874 1960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 143-22 189-8 0797 25726 115
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,02760,41330,62946,21-2,36
Podiel EBIT k aktívam 0,0374-1,04-0,9157-0,21700,0878
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0374-1,04-0,9157-0,21700,0878
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,08730,42890,8388-1,21-2,70
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,0266-0,51110,13260,05290,0658
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41050,0000-0,14711,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,440,0000-6,800,88540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,00-1,76-0,54350,310642,79
Pohľadávky z obchodného styku 154 48733 2964 79524 115163 096
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64120,24160,22890,57940,6773
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,41-5,78211,378,180,5645
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,13-7,640,12670,97300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,443,962,801,331,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,29-1,34-1,56-4,00-27,92
Pridaná hodnota 23 640-17 739-12 24412 164144 858
Primárna platobná neschopnosť 0,82871,201,710,17400,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0122-1,15-1,02-0,27330,0878
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,02790,38760,56550,8211-2,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,91-5,84-17,919,0810,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,91-5,84-17,919,0810,14
Služby 298 988145 87477 96426 88764 613
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 164 43528 13828 33466 502258 854
Spotreba materiálu… 645,001 58310 2912 3617 901
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -897,005 1715 17119 2060,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 323 273129 71878 42244 412217 372
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 4110,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 323 273129 71876 01141 412217 372
Účtovný cash flow -4 376-14 380241,002 70517 035
Úročený dlh -897,005 1715 17119 2060,0000
Úrokové krytie 3,00-15,63-13,64-5,190,0000
Vlastné imanie -71 797-83 183-50 940-22 132-9 616
Všetky záväzky 236 232111 32179 27488 634268 470
Výsledok hospodárenia 6 642-29 109-24 753-15 66723 089
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 642-29 109-24 753-15 66723 089
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 006-32 243-28 807-18 17322 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -32 243-28 807-18 173-11 26328 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 096-31 283-27 847-17 21322 730
Zásoby 0,00000,00000,00000,000068 999
Záväzky 236 232111 32179 27488 634268 470
Záväzky z obchodného styku 128 02640 1178 1874 1960,0000
Zisk pred zdanením 4 096-31 283-27 847-17 21322 730
Zmena EBIT -0,20901,131,80-3,250,7960
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 0090,00000,0000