FREE GROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012

Činnosti firmy
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Faktoring a forfaiting
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Pneuservis - opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Vývoj a návrhy informačných systémov v rozsahu voľných živností
Kopírovacie a rozmnožovanie služby
Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných..
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Tvorba www stránok
Prevádzkovanie autoumyvárky
Upratovacie a čistiace práce
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Prevádzka malých plavidiel
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Piliarska výroba
Správa bytového a nebytového fondu
Odťahová služba
Dizajnérska činnosť
Spracovanie údajov
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
Usporadúvanie výstav
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Finančný leasing
Leasing motorových vozidiel
Prenájom hnuteľných vecí
Zásielkový predaj
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Záložne
Prenájom a leasing zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
Prenájom motorových vozidiel
Prípravné práce k realizácii stavby
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Prieskum trhu a verejnej mienky
Skladovanie
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Služby súvisiace s databázami
Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového..
Organizovanie školení, kurzov a seminárov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Predaj na trhoch
Stavebné cenárstvo
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)