TopKOM s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 0,0000255,0088 4160,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,21210,95530,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00003 3090,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000042 7190,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1296-0,73601,290,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1296-0,57990,11000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,27-11,800,00000,0000
Celkový dlh 1 1881 20249 9300,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-154,00-5 4810,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000154,005 4810,00000,0000
Čistý cash flow -154,00-697,005 4810,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -242,00-182,00-9 6280,00000,0000
Čistý zisk -242,00-502,00-9 6280,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -502,003 788-1 9070,00000,0000
Cudzie zdroje 1 188947,004 2330,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000320,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 320,001 0770,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000320,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000019,300,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000021,440,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000019,300,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000028,700,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000012,080,00000,0000
EBIT v minulom roku -182,004 865-1 9070,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -242,00-182,00-9 6280,00000,0000
EBITDA -85,00-146,0096,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -85,00-146,0096,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,760,00000,00000,0000
Finančná páka 0,0000-0,2693-20,890,00000,0000
Finančné účty 0,0000154,005 4810,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00003,710,04790,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-3,71-0,04790,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -242,00-182,00-12,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00004,710,56370,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000101,0079 6260,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 1881 20249 8370,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000146,00633 9150,00000,0000
Obežný majetok 0,0000255,0085 1070,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,000017,030,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,000017,690,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,0036,00108,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000048,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -242,00-502,00-9 6280,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20370,53012,270,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,7137-0,10890,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,7137-0,21070,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20370,19222,330,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,60390,06200,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001,370,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000077,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,21210,95530,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,71-1,360,77230,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00004,710,56470,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,27-11,800,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-146,00871 5780,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,62340,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-1,97-0,10890,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20370,53012,270,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,98-8,23520,100,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,98-8,23520,100,00000,0000
Služby 0,0000146,00619 4220,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000255,0088 4160,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,000014 4930,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 505 4930,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 505 4930,00000,0000
Účtovný cash flow -154,00-697,005 4810,00000,0000
Vlastné imanie -1 188-947,00-4 2330,00000,0000
Všetky záväzky 1 1881 20249 9300,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000042 7190,00000,0000
Výsledok hospodárenia -85,00-146,00-9 5560,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -85,00-146,00-9 5560,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -242,00-502,00-9 6280,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -502,003 788-1 9070,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -242,00-182,00-9 6200,00000,0000
Záväzky 1 1881 20249 9300,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000048,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -242,00-182,00-9 6200,00000,0000
Zmena EBIT 1,33-0,03745,050,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00009 6520,00000,0000