Enright Development s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 54922 89417 97615 31314 744
Bežná likvidita III. stupeň 6,026,605,192,763,68
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000023,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-0,9726-1,03-1,38-0,6389
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,075,304,182,261,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24470,20990,27630,68390,4542
Celkové tržby 48 67649 40945 47042 5710,0000
Celkový dlh 5 6133 9713 8916 2194 605
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 012-18 404-14 477-12 552-6 478
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 01218 40414 47712 5526 478
Čistý cash flow 24 01218 40414 47712 5526 478
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 4935 3175 4727 395-11 111
Čistý zisk 4 0134 8374 9926 435-11 111
Čistý zisk v minulom roku 4 8374 9926 435-7 4803 136
Cudzie zdroje -22 936-18 923-14 085-9 094-10 139
Daň z príjmov 480,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,1233,1828,1824,1847,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,6032,9925,4921,8847,28
Doba obratu aktív 214,69169,18144,78134,1384,57
Doba obratu pohľadávok 34,1233,1828,1824,1847,28
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 03625,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,6425,6527,9148,6022,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000863,520,0000
EBIT v minulom roku 5 3175 4727 395-6 5203 136
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 4935 3175 4727 395-11 111
EBITDA 4 5785 5775 6787 600-11 022
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 5785 5775 6787 600-11 022
Finančná páka 1,241,211,281,681,45
Finančné účty 24 01218 40414 47712 5526 478
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8034-0,8265-0,7835-0,5939-0,6877
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80340,82650,78350,59390,6877
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 4935 3175 4727 395-11 111
Krátkodobé pohľadávky 4 5374 4903 4992 7618 243
Krátkodobé záväzky 4 7393 4713 4655 5484 003
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 6741 3251 5311 5780,0000
Náklady na predaný tovar 24 91525 62124 60921 20156 585
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000667,005 636
Obežný majetok 28 54922 89417 97615 31314 721
Obrat aktív 1,702,162,522,724,32
Obrat obežného majetku 1,702,162,522,724,32
Osobné náklady 18 86818 04014 97813 5880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,00260,00206,00205,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0134 8374 9926 435-11 111
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17500,25560,35440,7076-1,10
Podiel EBIT k aktívam 0,15740,23220,30440,4829-0,7536
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,15740,23220,30440,4829-0,7536
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18870,27370,37710,7573-1,03
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84110,80390,80540,81970,4394
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79870,75880,72330,66380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000030,690,1246
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,321,381,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,321,381,510,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 0694 4643 1652 4988 243
Pohotová likvidita II. stupeň 6,026,605,192,763,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9552-1,03-0,9729-0,7245-1,57
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24470,20990,27630,68390,4542
Pridaná hodnota 23 62323 77320 70920 4707 052
Primárna platobná neschopnosť 0,65720,29680,48370,63170,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,14060,21130,27770,4202-0,7536
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17500,25560,35440,7076-1,10
Rýchla likvidita I. stupeň 5,075,304,182,261,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,230,71200,68530,8183-0,4178
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,230,71200,68530,8183-0,4178
Služby 24 43925 60024 19318 38011 310
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 54922 89417 97615 31314 744
Spotreba materiálu… 476,0021,00416,002 15439 639
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 53849 39445 31841 67163 637
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000667,005 890
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 53849 39445 31841 00457 747
Účtovný cash flow 24 01218 40414 47712 5526 478
Vlastné imanie 22 93618 92314 0859 09410 139
Všetky záväzky 5 6133 9713 8916 2194 605
Výsledok hospodárenia 4 5785 5775 6787 600-11 022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 5785 5775 6787 600-11 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 0134 8374 9926 435-11 111
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 8374 9926 435-7 4803 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 4935 3175 4727 395-11 111
Záväzky 5 6133 9713 8916 2194 605
Záväzky z obchodného styku 2 6741 3251 5311 5780,0000
Zisk pred zdanením 4 4935 3175 4727 395-11 111
Zmena EBIT 0,84500,97170,7400-1,13-3,54