BAUER-MED s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 53 00751 70247 55233 53421 287
Bežná likvidita III. stupeň 0,45690,62870,69850,82121,76
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000016,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7651-1,43-1,67-1,94-1,88
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24720,48730,53290,65760,8872
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,723,363,142,953,02
Celkové tržby 51 21649 64252 34953 2760,0000
Celkový dlh 41 77839 83436 07525 05215 995
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 591-16 994-19 223-16 474-9 969
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 59116 99419 22316 4749 969
Čistý cash flow 8 59116 99419 22316 4749 969
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -638,002 4793 8393 907-1 025
Čistý zisk -638,001 9992 9943 427-1 025
Čistý zisk v minulom roku 1 9991 3883 397964,00-455,00
Cudzie zdroje -11 229-11 868-11 477-8 482-5 292
Daň z príjmov 0,0000480,00845,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00510,00450,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00845,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 37 13128 77820 55910 4360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,9236,2641,6628,0777,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,9727,5440,7827,2177,19
Doba obratu aktív 377,76380,15331,55229,68168,01
Doba obratu pohľadávok 316,54247,85185,0199,5577,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000399,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 247,65256,42251,53171,5888,68
EBIT v minulom roku 2 4791 8683 9071 414-455,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -638,002 4793 8393 907-1 025
EBITDA 429,003 3254 6134 911728,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 429,003 3254 6134 911728,00
Finančná páka 4,724,364,143,954,02
Finančné účty 8 59116 99419 22316 4749 969
Hrubá marža 0,81970,85450,86160,85460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 361,003 2744 5684 843641,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65560,67450,75860,74710,5278
Krátkodobé pohľadávky 7 2854 9315 9754 0999 780
Krátkodobé záväzky 34 75034 87436 07525 05211 236
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 0197 1736 7475 9620,0000
Náklady na predaný tovar 9 2347 2237 2457 76010 263
Neobežný majetok 0,0000999,001 7952 5251 522
Obežný majetok 53 00750 70345 75731 00919 749
Obrat aktív 0,96620,96021,101,592,17
Obrat neobežného majetku 0,000049,6929,1621,1130,38
Obrat obežného majetku 0,96620,97911,141,722,34
Odpisy 999,00796,00730,00937,001 667
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 999,00796,00730,00937,001 667
Osobné náklady 41 28738 99840 28540 3290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 68,0051,0045,0068,0087,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 361,002 7953 7244 364642,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98340,91940,89320,88570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,091,121,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99281,071,101,1021,58
Pohľadávky z obchodného styku 5 7493 7465 8493 9739 780
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45690,62870,69850,82121,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,31-0,6984-0,5970-0,5149-0,5308
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78820,77050,75860,74710,7514
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,723,363,142,953,02
Pridaná hodnota 41 98242 41945 10445 53235 982
Primárna platobná neschopnosť 1,221,911,151,500,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,24720,48730,53290,65760,8872
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 97,3811,987,825,1021,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 97,3811,987,825,1021,97
Služby 8 2286 6555 8286 7518 668
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 00751 70247 55233 53421 287
Spotreba materiálu… 1 006568,001 4171 0091 595
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 21649 64252 34953 29246 245
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 21649 64252 34953 29246 245
Účtovný cash flow 8 59116 99419 22316 4749 969
Vlastné imanie 11 22911 86811 4778 4825 292
Všetky záväzky 41 77839 83436 07525 05215 995
Výsledok hospodárenia -570,002 5293 8833 974-939,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -570,002 5293 8833 974-939,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -638,001 9992 9943 427-1 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9991 3883 397964,00-455,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -638,002 4793 8393 907-1 025
Záväzky 41 77839 83436 07525 05215 995
Záväzky z obchodného styku 7 0197 1736 7475 9620,0000
Zisk pred zdanením -638,002 4793 8393 907-1 025
Zmena EBIT -0,25741,330,98262,762,25