1. Šamorínska stavebná spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520132012
Aktíva 4 097134 509137 2230,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,8523-0,20330,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,00-0,00670,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,79430,08000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,512,340,00000,00000,0000
Celkové tržby 5 4459 7610,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 93194 2050,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 328-272,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 328272,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 328272,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 476-1 2620,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 166-1 7420,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 742-1 0760,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -1 166-40 3040,00000,00000,0000
Daň z príjmov 310,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 310,00480,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 5990,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,40-36,010,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 274,645 0300,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 118,58-36,010,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000167,290,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 196,48127,100,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000140,170,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 262-596,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 476-1 2620,00000,00000,0000
EBITDA 1 476-1 1560,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 476-1 1560,00000,00000,0000
Finančná páka 3,513,340,00000,00000,0000
Finančné účty 2 328272,000,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,8753-0,10550,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 476-1 2620,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71540,02530,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 170,00-963,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 9313 3990,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00002 8480,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 679,0010 7910,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00007 4160,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000135 200135 2000,00000,0000
Obežný majetok 4 097-691,000,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,330,07260,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,33-14,130,00000,00000,0000
Osobné náklady 3 2900,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000106,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 166-1 7420,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,0000-0,04320,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,27-0,00960,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56820,00200,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69030,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,450,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,450,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,8523-0,20330,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5009-148,180,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71540,70040,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,512,340,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 4 766-1 0300,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,0000-0,04320,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79430,08000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,99-81,490,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,99-81,490,00000,00000,0000
Služby 46,00459,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 097134 5090,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 633,002 9160,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 4459 7610,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 4454 7610,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 328272,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 16640 3040,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 93194 2050,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 476-1 1560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 476-1 1560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 166-1 7420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 742-1 0760,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 476-1 2620,00000,00000,0000
Záväzky 2 93194 2050,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00002 8480,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 476-1 2620,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,172,120,00000,00000,0000