ABC financie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 85711 84513 53510 3275 546
Bežná likvidita III. stupeň 11,367,464,404,052,89
Časové rozlíšenie aktív 28,000,00000,000041,0073,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07820,2064-0,2958-0,8372-1,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7887-1,300,99352,522,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12670,18200,30920,34640,6127
Celkové tržby 28 14226 88330 10332 3160,0000
Celkový dlh 1 2211 8243 1972 6572 107
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 822-9 576-11 644-8 586-3 985
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 8229 57611 6448 5863 985
Čistý cash flow -754,00-2 0683 0586 4213 985
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -385,00163,003 6046 1571 435
Čistý zisk -385,00-317,002 6684 8341 435
Čistý zisk v minulom roku -317,002 6684 834-603,003 223
Cudzie zdroje -9 636-10 021-10 338-7 670-3 439
Daň z príjmov 0,0000480,00936,001 3230,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00936,001 323480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00936,001 3230,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,0730,6022,9319,2016,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,0730,6022,9319,2016,58
Doba obratu aktív 141,01160,89164,11116,6461,81
Doba obratu pohľadávok 26,0730,6022,9319,2016,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000025,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,4221,5737,3228,8421,37
EBIT v minulom roku 163,003 6046 157-123,003 223
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -385,00163,003 6046 1571 435
EBITDA -304,00304,003 6766 2351 507
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -304,00304,003 6766 2351 507
Efektívna daňová sadzba 0,00002,940,25970,21490,0000
Finančná páka 1,131,181,311,351,61
Finančné účty 8 8229 57611 6448 5863 985
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8875-0,8460-0,7638-0,7427-0,6201
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88750,84600,76380,74270,6201
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -385,00163,003 6046 1571 435
Krátkodobé pohľadávky 2 0072 2531 8911 7001 488
Krátkodobé záväzky 956,001 5883 0782 5531 917
Materiál 0,000016,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 99016 57420 90223 57927 317
Obežný majetok 10 82911 84513 53510 2865 473
Obrat aktív 2,592,272,223,135,90
Obrat obežného majetku 2,602,272,223,145,98
Osobné náklady 9 9469 5394 8572 3040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81,00141,0072,0078,0072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000226,00689,00863,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -385,00-317,002 6684 8341 435
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0400-0,03160,25810,63020,4173
Podiel EBIT k aktívam -0,03550,01380,26630,59620,2587
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,03550,01380,26630,59620,2587
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03890,01590,34470,79200,3954
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81260,80840,86030,83140,7185
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98340,92630,52790,26370,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,081,893,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,081,893,790,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 0072 2531 8911 7001 488
Pohotová likvidita II. stupeň 11,367,454,404,052,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,784,85-3,38-1,19-0,8630
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12670,18200,30920,34640,6127
Pridaná hodnota 10 11410 2989 2018 7375 431
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,10030,36440,50760,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0400-0,03160,25810,63020,4173
Rýchla likvidita I. stupeň 9,236,033,783,362,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,026,000,86970,42611,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,026,000,86970,42611,40
Služby 14 53514 25519 05722 03124 976
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 85711 84513 53510 3275 546
Spotreba materiálu… 3 4552 3191 8451 5482 341
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 10426 87230 10332 31632 748
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 10426 87230 10332 31632 748
Účtovný cash flow -754,00-2 0683 0586 4213 985
Vlastné imanie 9 63610 02110 3387 6703 439
Všetky záväzky 1 2211 8243 1972 6572 107
Výsledok hospodárenia -304,00304,003 6766 2351 507
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -304,00304,003 6766 2351 507
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -385,00-317,002 6684 8341 435
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -317,002 6684 834-603,003 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -385,00163,003 6046 1571 435
Zásoby 0,000016,000,00000,00000,0000
Záväzky 1 2211 8243 1972 6572 107
Záväzky z obchodného styku 0,0000226,00689,00863,000,0000
Zisk pred zdanením -385,00163,003 6046 1571 435
Zmena EBIT -2,360,04520,5854-50,060,4452