SFINA, s. r. o. - v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201220112010
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,980,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 5800,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5800,00000,00000,0000
Čistý cash flow -45 9250,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -58,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -59,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 32,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 5800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 51,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -58,000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 5800,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -58,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 5800,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -59,000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -45 9250,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 5800,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -45 9250,00000,00000,0000
Úrokové krytie -58,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 5800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -59,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -59,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -59,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,140,00000,00000,0000