Senium Medica s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 663 8452 515 3582 725 9632 781 5151 672 252
Bankové úvery 113 3920,00000,00001,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,71740,61600,62310,30630,4911
Bežné bankové úvery 11 3740,00000,00001,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 4571 1141 3098 83525 771
Časové rozlíšenie pasív 692 828797 425902 0281 008 541258,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13990,0974-0,03660,0930-0,8912
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3171-0,20070,0553-0,07340,5101
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,291,312,103,346,48
Celkové tržby 3 267 6043 778 6363 444 1592 784 9670,0000
Celkový dlh 1 109 088973 1081 235 8931 364 6501 448 334
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -116 518-109 299-181 868674 741845 747
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 229 910109 299181 868160 327199 320
Čistý cash flow 120 611-72 56921 541-37 992199 320
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 149 982201 133236 498116 70472 482
Čistý zisk 117 104156 783179 71887 97272 244
Čistý zisk v minulom roku 156 783179 71887 97296 691144 153
Cudzie zdroje -861 929-744 825-588 042-408 324-223 660
Daň z príjmov 32 69244 34956 74928 5830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 44 34956 74928 58328 0610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 69244 34956 74928 5830,0000
Dlhodobé bankové úvery 102 0180,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 736231,00231,001 4240,0000
Dlhodobý dlh 102 0180,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,5143,4649,5954,4558,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,3542,4449,5952,5256,14
Doba obratu aktív 308,77250,69299,56380,41265,40
Doba obratu pohľadávok 41,7143,4949,6154,6458,41
Doba obratu zásob 27,1320,6423,2027,7823,76
Doba splácania záväzkov 54,7344,5953,0292,1674,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,0936,0342,8470,7862,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 51,5941,6846,1775,620,0000
EBIT v minulom roku 201 133236 498116 704125 031144 153
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 149 982201 133236 498116 70472 482
EBITDA 438 647483 436517 535401 363162 601
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 438 647483 436517 535401 363162 601
Finančná páka 3,093,384,646,817,48
Finančné účty 229 910109 299181 868160 327199 320
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 434 918480 639522 359397 117160 754
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000835 0671 045 067
Krátkodobé pohľadávky 358 098436 095451 223398 106368 050
Krátkodobé záväzky 380 340361 546389 812517 557390 735
Krytie dlhovej služby 0,63300,60620,57370,3987683,20
Materiál 44,0035,0026,0024,0052,00
Nákladové úroky 186,001,000031,00149,00238,00
Nákladové úroky v minulom roku 1,000031,00149,00279,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 709 3643 192 0092 844 8742 288 2971 912 869
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 536 7462 959 5062 683 7372 049 6901 721 818
Neobežný majetok 1 884 0911 801 2371 920 7232 056 794967 043
Obežný majetok 778 297713 007803 931715 886679 438
Obrat aktív 1,181,461,220,95951,38
Obrat neobežného majetku 1,672,031,731,302,38
Obrat obežného majetku 4,055,144,133,733,38
Obrat zásob 13,4517,6815,7313,1415,36
Odpisy 284 936279 506280 798280 01660 131
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 142 468139 753140 399140 00860 131
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 142 468139 753140 399140 0080,0000
Osobné náklady 250 215230 624201 802198 8470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7292 7972 7985 0781 847
Ostatné záväzky z obchodného styku 358 567337 911339 450424 6530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 402 040436 289460 516367 988132 375
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56910,49040,42350,52250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,762,042,361,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82150,92180,98750,79476,44
Pohľadávky z obchodného styku 348 095425 822451 223383 997353 734
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54350,47150,49110,24020,4130
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,1510,26-27,3010,75-1,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 648,45-72 569694,87-254,98837,48
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,04260,00000,00000,30020,6249
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41630,38690,45340,49060,8661
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,291,312,103,346,48
Pridaná hodnota 439 636470 233476 556380 543386 970
Primárna platobná neschopnosť 1,030,79360,75231,110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,532,012,393,408,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,532,012,393,408,91
Služby 118 315176 777100 513169 626123 128
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 663 8452 515 3582 725 9632 781 5151 672 252
Spotreba materiálu… 54 30355 72660 62468 98167 923
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 113 3920,00000,0000835 0681 045 067
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 149 0003 662 2423 325 2412 669 2562 299 839
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 811416,000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 924 6813 435 5163 108 2162 472 3622 064 432
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 224 319226 726213 214196 478235 407
Účtovný cash flow 120 611-72 56921 541-37 992199 320
Úročený dlh 113 3920,00000,0000835 0681 045 067
Úrokové krytie 806,35201 1337 629783,25304,55
Vlastné imanie 861 929744 825588 042408 324223 660
Všetky záväzky 1 109 088973 1081 235 8931 364 6501 448 334
Výnosy budúcich období dlhodobé 669 540692 822104 6030,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 23 288104 603797 4251 006 6310,0000
Výsledok hospodárenia 153 711203 930239 282121 763102 470
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 153 711203 930239 282121 763102 470
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 117 104156 783179 71887 97272 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 156 783179 71887 97296 691144 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 149 796201 132236 467116 555100 859
Zásoby 188 553167 382170 609156 029112 068
Záväzky 1 109 088973 1081 235 8931 364 6501 448 334
Záväzky z obchodného styku 358 567337 911339 450424 6530,0000
Zisk pred zdanením 149 796201 132236 467116 555100 859
Zmena EBIT 0,74570,85052,030,93340,5028
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 2660,00000,0000
Účtovné závierky