VITA ROYAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 37 96816 75719 58031 01328 833
Bankové úvery 2 5986 76811 21115 8812,00
Bežné bankové úvery 2 5986 76811 21115 8812,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000461,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,45-1,17-1,20-1,34-1,43
Celkové tržby 201 276133 13290 17498 5040,0000
Celkový dlh 122 510117 295117 727122 15196 329
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 9774 5077 3087 742-3 034
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 5752 2613 9038 1393 036
Čistý cash flow 7 5752 2613 9038 1393 036
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 299-1 763-4 172-2 084-2 229
Čistý zisk 15 996-2 391-7 009-3 363-2 326
Čistý zisk v minulom roku -1 591-5 800-2 252-19 295-2 716
Cudzie zdroje 84 542100 53898 14791 13867 496
Daň z príjmov 960,000,00001 920960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00001 920960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,2316,1421,7730,64109,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,6614,4716,3221,96102,21
Doba obratu aktív 69,4346,0479,25116,15320,43
Doba obratu pohľadávok 10,2316,1421,7730,64109,81
Doba splácania záväzkov 7 3029 3168 9165 713571,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 219,38304,04430,03395,711 066
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 288,68413,49246,58105,920,0000
EBIT v minulom roku -1 923-3 923-1 933-19 295-2 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 299-1 763-4 172-2 084-2 229
EBITDA 25 3104 1903 9704 7057 270
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 3104 1903 9704 7057 270
Finančné účty 7 5752 2613 9038 1393 036
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,236,005,012,942,34
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,23-6,00-5,01-2,94-2,34
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 9503 8663 7216 4587 001
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,166,605,433,413,33
Krátkodobé pohľadávky 5 5945 8765 3788 1829 881
Krátkodobé záväzky 119 967110 671106 239105 66195 880
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 7434 9122 9381 9590,0000
Krytie dlhovej služby 73,796,674,3314,7574,95
Nákladové úroky 343,00628,00917,00319,0097,00
Nákladové úroky v minulom roku 628,00917,00319,000,0000288,00
Náklady na predaný tovar 141 920108 05574 08477 31161 283
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 9974 3364 3496 75122 623
Neobežný majetok 24 7998 62010 29914 69215 455
Obežný majetok 13 1698 1379 28116 32112 917
Obrat aktív 5,267,934,613,141,14
Obrat neobežného majetku 8,0515,418,766,632,13
Obrat obežného majetku 15,1616,339,725,972,54
Odpisy 8 6515 6297 8937 5004 305
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 6515 6297 8937 5004 305
Osobné náklady 29 76519 1899 82113 5400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 360,00324,00249,00331,00269,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 6473 238884,004 1371 979
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51610,77360,61040,67190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,625,723,702,98-0,4641
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,291,641,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,500,99950,90830,9577-6,61
Pohľadávky z obchodného styku 5 2835 2664 0335 8659 197
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,1644,4725,1511,2022,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,083,604,2625,5131,30
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,06840,40390,57260,51210,0001
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,237,006,013,943,34
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,45-1,17-1,20-1,34-1,43
Pridaná hodnota 57 67524 80616 09020 151-28 440
Primárna platobná neschopnosť 0,89780,93280,72850,33400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,8427,9929,6525,9613,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,8427,9929,6525,9613,25
Služby 27 16227 31617 30819 45821 581
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 96816 75719 58031 01328 833
Spotreba materiálu… 108 76176 40352 42751 10217 079
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 5986 76811 21115 8812,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 200 595132 86190 17498 50432 843
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00001 0420,0000
Tržby z predaja tovaru 8 9467 1867 23711 58226 881
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 190 649125 67582 93785 8805 962
Účtovný cash flow 7 5752 2613 9038 1393 036
Úročený dlh 2 5986 76811 21115 8812,00
Úrokové krytie 50,43-2,81-4,55-6,53-22,98
Vlastné imanie -84 542-100 538-98 147-91 138-67 496
Všetky záväzky 122 510117 295117 727122 15196 329
Výsledok hospodárenia 17 659-1 439-3 923-1 753-1 956
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 659-1 439-3 923-1 753-1 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 996-2 391-7 009-3 363-2 326
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 591-5 800-2 252-19 295-2 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 956-2 391-5 089-2 403-2 326
Záväzky 122 510117 295117 727122 15196 329
Záväzky z obchodného styku 4 7434 9122 9381 9590,0000
Zisk pred zdanením 16 956-2 391-5 089-2 403-2 326
Zmena EBIT -9,000,44942,160,10800,9180
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 921