MOKRANCE STEEL MILLS a.s. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 27 454 67727 578 1860,00000,00000,0000
Bankové úvery 1 993 0741 994 3170,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,020,96240,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 1 993 0741 994 3170,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 21,00667,000,00000,00000,0000
Celkové tržby 17 024 7550,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 4 179 8686 277 5150,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 990 5101 986 1260,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5648 1910,00000,00000,0000
Čistý cash flow -5 6278 1910,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 238 638261 6650,00000,00000,0000
Čistý zisk 9 41438 4880,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 38 488287 7650,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -23 274 809-21 300 6710,00000,00000,0000
Daň z príjmov 4 4020,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1240,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 4020,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 174 248140 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,54102,390,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,2184,420,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 588,61473,990,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 94,28104,800,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 47,2573,840,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,7172,380,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 41,880,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 262 789505 9900,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 238 638261 6650,00000,00000,0000
EBITDA 286 416303 3520,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 286 416303 3520,00000,00000,0000
Finančná páka 1,181,290,00000,00000,0000
Finančné účty 2 5648 1910,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8478-0,77240,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84780,77240,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 273 365289 2710,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 223 1005 957 5030,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 132 2384 211 0150,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1,271,360,00000,00000,0000
Nákladové úroky 224 822223 1770,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 223 177218 2250,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 608 21920 816 0680,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 471 35920 691 8470,00000,00000,0000
Neobežný majetok 23 054 74421 466 3600,00000,00000,0000
Obežný majetok 4 399 9126 111 1590,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,62010,77010,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,73840,98930,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,873,480,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,00003 7860,00000,00000,0000
Odpisy 38 36818 9060,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 18418 9060,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 1840,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 140 8800,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 11114 0810,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 60,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 889 9140,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 78257 3940,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,960,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,3222,250,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 134 8994 911 9210,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,96150,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4 136-2 6000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 416 475420 6910,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,60290,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,5920,690,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,5920,690,00000,00000,0000
Služby 106 658113 6020,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 454 67727 578 1860,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 30 20210 6190,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 993 0741 994 3170,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 024 69421 236 7590,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 17 024 69421 235 7590,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 000,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -5 6278 1910,00000,00000,0000
Úročený dlh 1 993 0741 994 3170,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,061,170,00000,00000,0000
Vlastné imanie 23 274 80921 300 6710,00000,00000,0000
Všetky záväzky 4 179 8686 277 5150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 248 048284 4460,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 248 048284 4460,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 41438 4880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 488287 7650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 81639 6120,00000,00000,0000
Zásoby 0,00005 4650,00000,00000,0000
Záväzky 4 179 8686 277 5150,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 889 9140,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 81639 6120,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,90810,51710,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Upratovacie práce
Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby)
Prieskum trhu
Reklamná a propagačná činnosť
Požičiavanie motorových vozidiel
Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
Činnosť ekonomických a účtovných poradcov
Stavba strojov a prístrojov
Vedenie účtovníctva
Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení
Prenájom dopravných prostriedkov
Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Kováčstvo
Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba koksu, surového železa, plechu, pásovej ocele
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Vydavateľská činnosť
Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky
Administratívne práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prípravné práce k realizácii stavby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej..
Metalizácia kovov; tepelné spracovanie kovov - kalenie, žíhanie
Príprava povrchu výrobkov pred vykonávaním rôznych druhov smaltovacích prác
Výroba nožiarskych výrobkov (nože, vrtáky, závitníky)
Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky,..
Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny,..
Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti..
Tvorba web stránok
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo