KOBOLOVA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,000012 56911 5668 0162 885
Aktivácia 0,00000,00000,0000-2 0450,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00008,495,69-59,82192,33
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000139,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,060,4926-3,2053,60
Celkové tržby 0,000032 88323 61112 7810,0000
Celkový dlh 0,00001 4802 034-134,0015,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-3 054-1 002-455,00-804,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00003 0541 002455,00804,00
Čistý cash flow 0,00003 0541 002455,00804,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00002 7152 4832 81770,00
Čistý zisk 0,00002 0571 5072 30570,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00001 5072 3050,0000-479,00
Cudzie zdroje 0,0000-11 089-9 532-8 150-2 870
Daň z príjmov 0,0000658,00976,00512,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000976,00512,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000658,00976,00512,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000085,85135,78146,6538,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000085,8165,1131,2238,37
Doba obratu aktív 0,0000139,52178,80197,35691,87
Doba obratu pohľadávok 0,000085,85135,78146,6538,37
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00006 5540,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000-446,813,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000016,4331,44-3,503,60
EBIT v minulom roku 0,00002 4832 8170,0000-479,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00002 7152 4832 81770,00
EBITDA 0,00002 7912 5572 894148,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00002 7912 5572 894148,00
Finančná páka 0,00001,131,210,98361,01
Finančné účty 0,00003 0541 002455,00804,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,8823-0,8241-1,02-0,9948
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,88230,82411,020,9948
Hrubá marža 0,00000,55930,54530,25530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00002 7152 4832 81770,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00007 7348 7835 957160,00
Krátkodobé záväzky 0,00001 4802 034-142,0015,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000240,00288,000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 782
Náklady na predaný tovar 0,000014 49210 73711 5631 374
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000116,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000-479,000,0000
Obežný majetok 0,000012 56911 5668 4952 746
Obrat aktív 0,00002,622,041,850,5276
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000-30,950,0000
Obrat obežného majetku 0,00002,622,041,750,5543
Osobné náklady 0,000012 2499 480137,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000076,0074,0077,0078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00002 0571 5072 30570,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,66600,73640,04200,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000028,130,1077
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,501,3623,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,501,3623,820,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,09290,04240,03070,5283
Pohľadávky z obchodného styku 0,00007 7314 2121 268160,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00007,294,81-45,1573,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-3,63-9,51-17,91-3,57
Pridaná hodnota 0,000018 39112 8743 263148,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,060,4926-3,2053,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,53030,7955-0,04630,1014
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,53030,7955-0,04630,1014
Služby 0,000012 2678 6737 174610,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000012 56911 5668 0162 885
Spotreba materiálu… 0,00002 2252 0642 228764,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000032 88323 61114 8261 522
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000032 88323 61114 8261 522
Účtovný cash flow 0,00003 0541 002455,00804,00
Vlastné imanie 0,000011 0899 5328 1502 870
Všetky záväzky 0,00001 4802 034-134,0015,00
Výsledok hospodárenia 0,00002 7912 5572 894148,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00002 7912 5572 894148,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00002 0571 5072 30570,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00001 5072 3050,0000-479,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00002 7152 4832 81770,00
Zásoby 0,00001 7811 7812 0831 782
Záväzky 0,00001 4802 034-134,0015,00
Záväzky z obchodného styku 0,0000240,00288,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00002 7152 4832 81770,00
Zmena EBIT 0,00001,090,88140,0000-0,1461