KOVENA Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 478 9911 273 7741 210 394850 2521 263 109
Bankové úvery 88 501154 873202 12541 577121 517
Bežná likvidita III. stupeň 0,87850,89311,200,84690,8962
Bežné bankové úvery 66 37266 37243 80541 57752 917
Časové rozlíšenie aktív 20 04410 1927 5757 3936 125
Časové rozlíšenie pasív 617,00340,00343,001 166335,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00010,18690,4467-0,5309-0,2203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89290,74810,85040,38831,58
Celkové tržby 1 324 4651 503 814901 3071 495 4332 022 594
Celkový dlh 697 376544 966556 117237 479772 565
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 124 659163 400216 18230 394399 226
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 147 827147 885104 27611 18387 936
Čistý cash flow -58,0043 60993 093-76 753-62 852
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 77 558104 94063 106167 043376 434
Čistý zisk 52 53074 53442 327121 398268 656
Čistý zisk v minulom roku 74 53442 327121 398268 65639 343
Cudzie zdroje -780 998-728 468-653 934-611 607-490 209
Daň z príjmov 19 37923 58314 18837 78877 827
Daň z príjmov v minulom roku 23 58314 18837 78877 82711 694
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 37923 58314 18837 78877 827
Dlhodobé bankové úvery 22 12988 501158 3200,000068 600
Dlhodobý dlh 22 12988 501158 3200,000068 600
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 117,2360,65135,6133,9896,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,6460,65126,7224,1996,67
Doba obratu aktív 407,74309,69491,78207,97228,03
Doba obratu pohľadávok 117,2360,65135,6133,9896,68
Doba obratu zásob 0,0000274,48483,632,231,54
Doba splácania záväzkov 0,0000681 254633 959284,05296,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,0056,7284,6835,3651,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000142 46488 732114,11196,30
EBIT v minulom roku 104 94063 106167 043376 43453 970
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 77 558104 94063 106167 043376 434
EBITDA 312 683314 383234 551320 701438 789
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 312 683314 383234 551320 701438 789
Finančná páka 1,891,751,851,392,58
Finančné účty 147 827147 885104 27611 18387 936
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5281-0,5719-0,5403-0,7193-0,3881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52810,57190,54030,71930,3881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 294 329294 961214 662301 561426 410
Krátkodobé finančné výpomoci 183 985156 412118 3330,0000365 645
Krátkodobé pohľadávky 425 244249 455333 776138 935535 553
Krátkodobé záväzky 424 380233 306208 425144 583285 319
Krytie dlhovej služby 55,3546,0835,5940,8214,65
Materiál 152,0094,00159,001 1361 476
Nákladové úroky 5 6496 8236 5917 85729 951
Nákladové úroky v minulom roku 6 8236 5917 85729 9512 933
Náklady na predaný tovar 1 069 2501 234 227703 1171 211 0171 591 769
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000125,00120,00185 784350 771
Neobežný majetok 885 724866 148764 608691 605632 019
Obežný majetok 573 223397 434438 211151 254624 965
Obrat aktív 0,89521,180,74221,761,60
Obrat neobežného majetku 1,491,731,172,163,20
Obrat obežného majetku 2,313,782,059,873,24
Obrat zásob 0,00001,330,7547163,54237,65
Odpisy 216 760187 210151 556133 41449 982
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 108 38093 60575 77866 70724 991
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 108 38093 60575 77866 70724 991
Osobné náklady 37 18535 12828 35013 38012 891
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 35423 25419 88921 34012 379
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 82148 78929 17258 081188 647
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 269 290261 744193 883254 812318 638
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002 1361 6271,511,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,857,606,8921,0233,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,201,091,926,84
Pohľadávky z obchodného styku 419 465249 455311 89598 896535 500
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87820,89291,200,84080,8941
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13 465-16,70-7,027,977,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,01036,3914,12-9,77-2,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47150,42780,45950,27930,6116
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89290,74810,85040,38831,58
Pridaná hodnota 254 723267 024195 247281 221430 047
Primárna platobná neschopnosť 0,09250,19560,09350,58730,3523
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06730,10230,06470,19850,5480
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,231,732,370,74051,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,231,732,370,74051,76
Služby 606 803652 566353 069696 767761 422
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 478 9911 273 7741 210 394850 2521 263 109
Spotreba materiálu… 462 447581 536349 928328 466479 576
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 272 486311 285320 45841 577487 162
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 323 9731 503 167898 3641 493 3382 021 816
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 9160,00001 1000,0000
Tržby z predaja tovaru 28,000,0000375,00227 183361 920
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 323 9451 501 251897 9891 265 0551 659 896
Účtovný cash flow -58,0043 60993 093-76 753-62 852
Úročený dlh 272 486311 285320 45841 577487 162
Úrokové krytie 13,7315,389,5721,2612,57
Vlastné imanie 780 998728 468653 934611 607490 209
Všetky záväzky 697 376544 966556 117237 479772 565
Výsledok hospodárenia 95 923128 22382 995188 387388 807
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95 923128 22382 995188 387388 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 53074 53442 327121 398268 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 74 53442 327121 398268 65639 343
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 71 90998 11756 515159 186346 483
Zásoby 152,0094,00159,001 1361 476
Záväzky 697 376544 966556 117237 479772 565
Záväzky z obchodného styku 38 82148 78929 17258 081188 647
Zisk pred zdanením 71 90998 11756 515159 186346 483
Zmena EBIT 0,73911,660,37780,44386,97
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000866,000,00000,00000,0000