GOLD TECHNOLOGY SYSTEMS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Celkový dlh 20 27220 27219 79219 31218 353
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,00-98,00
Cudzie zdroje 20 27220 27219 79219 31218 353
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-95,00
Krátkodobé záväzky 1 9791 9791 4991 01960,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 59,0059,0059,0059,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Vlastné imanie -20 272-20 272-19 792-19 312-18 353
Všetky záväzky 20 27220 27219 79219 31218 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,00-98,00
Záväzky 20 27220 27219 79219 31218 353
Záväzky z obchodného styku 59,0059,0059,0059,000,0000