Topaz Management & Marketing s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 6 6396 6390,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,1319,880,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,24-1,050,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,1319,880,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 294334,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 639-6 6390,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6396 6390,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6 6396 6390,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-40,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 345-6 3050,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-40,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,241,050,00000,00000,0000
Finančné účty 6 6396 6390,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8051-0,94970,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80510,94970,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 294334,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 6396 6390,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,1319,880,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8051-0,94970,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,1319,880,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6396 6390,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 6396 6390,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 3456 3050,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 294334,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-40,000,00000,00000,0000
Záväzky 1 294334,000,00000,00000,0000