WURO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 33917 33917 33917 33917 339
Bežná likvidita III. stupeň 0,90250,90250,92560,95001,01
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,0000-73,78
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,00001,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,26-10,26-13,45-19,9972,78
Celkový dlh 19 21219 21218 73218 25217 104
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 339-17 339-17 339-17 339-17 339
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 33917 33917 33917 33917 339
Čistý cash flow 0,00000,00000,00000,000017 339
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-669,000,0000
Cudzie zdroje 1 8731 8731 393913,00-235,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00669,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Finančná páka -9,26-9,26-12,45-18,9973,78
Finančné účty 17 33917 33917 33917 33917 339
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,111,111,081,050,9864
Krátkodobé záväzky 19 21219 21218 73218 25217 104
Obežný majetok 17 33917 33917 33917 33917 339
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 88216 88216 88216 8820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,25630,34460,52570,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90250,90250,92560,95001,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,111,111,081,050,9864
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,26-10,26-13,45-19,9972,78
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,25630,34460,52570,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90250,90250,92560,95001,01
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 33917 33917 33917 33917 339
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00000,000017 339
Vlastné imanie -1 873-1 873-1 393-913,00235,00
Všetky záväzky 19 21219 21218 73218 25217 104
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-669,000,0000
Záväzky 19 21219 21218 73218 25217 104
Záväzky z obchodného styku 16 88216 88216 88216 8820,0000